Free Transfer - ร้านค้าTruepoint and pay

รายการส่งเสริมการขาย :
แคมเปญคืนเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคารสำหรับร้านค้า

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย:
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ ร้านค้า True Point & Pay ที่ได้รับการอนุมัติจากการทางทรูมันนี่แล้วเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์ เฉพาะร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติจากการทางทรูมันนี่ ได้เครดิตเงินคืนจำนวน 15 บาท เมื่อทำการโอนเงินจากทรูมันนี่วอลเล็ทออกไปบัญชีธนาคาร 100 ครั้งต่อเดือน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะร้านค้าที่มีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดและเงื่อนไข:
1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ ร้านค้า True Point & Pay ที่ได้รับการอนุมัติจากการทางทรูมันนี่แล้วเท่านั้น
2. บริษัทขอจำกัดสิทธิเฉพาะร้านที่ได้รับการอนุมัติจากทางทรูมันนี่ก่อนวันอาทิตย์ เวลา 23:59 ของสัปดาห์นั้นๆ โดยร้านที่สมัครและได้รับอนุมัติในวันจันทร์ จะได้รับสิทธิในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป
3. ร้านค้าจะได้เครดิตเงินคืน เมื่อทำการโอนเงินออกธนาคารภายในทรูมันนี่แอพเคชั่นทันที จำนวน 15 บาท ต่อครั้ง
4. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้าที่ผูกบัญชีทรูมันนี วอลเล็ท สมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไขและมีการทำรายการสำเร็จแล้วเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนต่อครั้ง 15 บาท สูงสุด 100 ครั้งต่อเดือนปฏิทิน
5. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าผู้มีสิทธิ์ได้กระทำการทุจริต หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขใดๆของรายการฯ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
6. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้และหากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติสิ้นสุด

วิธีการโอนเงินออก

1. เข้าเมนู <strong>โอนเงิน</strong>
2. กดเลือก <strong>โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร</strong>
3. เลือก <strong>ธนาคารปลายทาง</strong>ที่ต้องการโอน <strong>ใส่เลขที่บัญชี และจำนวนเงิน</strong> (ค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อการทำรายการ)
4. กดปุ่ม <strong>ยืนยันการโอนเงิน</strong> (โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้รับภายใน 2 ชม.)
5. ใส่รหัส <strong>OTP</strong> ที่ได้รับทางข้อความ
6. คุณได้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารสำเร็จแล้ว

*เงินเข้าบัญชีธนาคารใน 1 ชม. ระหว่างเวลา  02.00 – 23.00 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
คืนเงินค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อครั้ง
สูงสุด 100 ครั้งต่อเดือน
สำหรับร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติต้องการโอนเงินออกบัญชีธนาคาร ตั้งแต่ 15 พ.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2564