อัปโหลดเอกสารรายได้
เพื่อรับวงเงินเพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า เพียง 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารรายได้ให้พร้อม
  • รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด รวมเดือนปัจจุบัน เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
  • กรณี เดือนล่าสุดไม่เต็มเดือน แนะนำให้อัปโหลดย้อนหลังเพิ่มอีก 1 เดือน
  • ดาวน์โหลด รายการเดินบัญชีจากโมบายแบงกิ้ง เท่านั้น 
  • วันที่ขอรายการเดินบัญชีและรายการล่าสุด ห้ามนานเกินกว่า 30 วัน 
  • อัปโหลดได้สูงสุด 7 ไฟล์ 
  • เลือกอัปโหลดหลายไฟล์พร้อมกันได้ แต่ละไฟล์ต้องมีรหัสผ่านเดียวกัน

อัปโหลดเอกสารรายได้
เพื่อรับวงเงินเพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า เพียง 2 ขั้นตอน

เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการอัปโหลดเอกสารง่ายๆ 3 ข้อ
PayLater-สินเชื่อเงินด่วน KKP Cash Now

รายการเดินบัญชี
ย้อนหลัง 6 เดือน

PayLater-สินเชื่อเงินด่วน KKP Cash Now

ไฟล์ PDF file ที่มีเป็นรหัสผ่าน
ที่ธนาคารแจ้งไว้ในอีเมล์ที่
ขอรับรายการเดินบัญชี

PayLater-สินเชื่อเงินด่วน KKP Cash Now

รองรับรายการเดินบัญชี
แบบอิเล็กทรอนิกส์ถึง
7 ธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารรายได้จากแอปธนาคาร
ขั้นตอนที่ 3 อัปโหลดเอกสารจากธนาคาร เข้าสู่ระบบ เพื่อรับวงเงิน เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า

1. ลูกค้ากดไปที่ไอคอน เพย์ เน็กซ์ เอ็กตร้า

2. กดถัดไป เพื่ออัปโหลดเอกสารที่ดาวน์โหลดไว้

3. หน้าอัปโหลดเอกสาร

4. เลือกธนาคารที่ต้องการอัปโหลดเอกสาร

5.  เลือกวันเงินเดือนออก

6. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

7. เลือกไฟล์รายการเดินบัญชี ที่เป็นไฟล์ PDF ที่บันทึกไว้

8. ตรวจสอบเอกสารที่เลือกไว้

9. ใส่รหัสผ่านเปิดไฟล์ให้ถูกต้อง โดยต้องเป็นรหัสผ่านที่ธนาคารแจ้งไว้ในอีเมล์ที่ขอรับรายการเดินบัญชี

10. ตรวจสอบและกด ยืนยันการอัปโหลด

11. กดตกลง เพื่อยืนยันเอกสาร

12. เอกสารกำลังอัปโหลด

13. อัปโหลดเอกสารเรียบร้อย

14. รอผลการอนุมัติภายใน 5 นาที

1. ตรวจสอบ SMS จาก Ascend Nano
กด Link ที่ SMS เพื่ออัปโหลดเอกสารต่อ

2. กดถัดไป

3. กรอกข้อมูลสถานที่ทำงาน และที่อยู่ที่ติดต่อได้

4. เริ่มขั้นตอนอัปโหลดเอกสาร

5. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

6. เลือกไฟล์รายการเดินบัญชี ที่เป็นไฟล์ PDF ที่บันทึกไว้

7. ใส่รหัสผ่านเปิดไฟล์ให้ถูกต้อง โดยต้องเป็นรหัสผ่านที่ธนาคารแจ้งไว้ในอีเมล์ที่ขอรับรายการเดินบัญชี

8. ตรวจสอบและกด ยืนยันการอัปโหลด

9. กดตกลง เพื่อยืนยันเอกสาร

10. เอกสารกำลังอัปโหลด

11. อัปโหลดเอกสารเรียบร้อย

12. รอผลการอนุมัติภายใน 5 นาที

อัปโหลดเอกสารต่อเลย