เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

1. เลือกเมนู “WeCard”

2. กดสร้างบัตร
“Virtual WeCard”

3. กรอกชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”

4. พร้อมใช้งานบัตร
TrueMoney WeCard

เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

1. เลือกเมนู “WeCard”
2. กดสร้างบัตร
“Virtual WeCard”
3. กรอกชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”
4. พร้อมใช้งานบัตร
TrueMoney WeCard

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

วิธีเริ่มต้นใช้งาน
TrueMoney WeCard ใน Paypal

1. เข้า www.paypal.com
เเละกดเข้าสู่ระบบ

2. เข้าสู่ระบบ

3. กด “เชื่อมโยงบัตร”

4. ใส่หมายเลขบัตร TrueMoney WeCard ให้ครบถ้วน
และที่อยู่ จากนั้นกดเชื่อมโยงบัตร
วันที่หมดอายุ, รหัส CVC

5. การผูกบัตร WeCard กับ Paypal สำเร็จ