โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

อยากให้โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งพึงของชนชั้นกลางจนถึงคนยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม การขยายโรงพยาบาลในครั้งนี้จึงครอบคลุมการรักษาทุกโรค ไม่ใช่แต่เพียงมะเร็งอย่างเดียวแล้ว อีกเหตุผลที่สำคัญคือ การขยายโรงพยาบาลนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 90 พรรษา ในปี 2560 เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้ความฝันนี้เป็นความจริง

ขั้นตอนการบริจาคผ่าน
ทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในหมวด <strong>บริการอื่นๆ</strong> เลือก <strong>บริจาค</strong>
2. เลือก <strong>ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย</strong>
3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์<br>และจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
4. เลือกช่องทางการชำระเงิน <strong>กดยืนยัน และ ใส่รหัส OTP (6 หลัก)</strong> ที่ได้รับทาง SMS
5. ทำรายการสำเร็จ

ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เริ่มต้นจากการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยตัวโรงพยาบาลตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร เขตหลักสี่ ภายใต้การดูแลของหน่วยงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อมาได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั้งในด้านทางวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพ รวมทั้งรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยที่ต้องการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการ สิทธิประกันสังคมและบัตรทอง รวมถึงให้บริการทางการแพทย์ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางต่างๆ นอกจากนั้น ยังให้การสนับสนุนการวิจัย และการศึกษาในหลักสูตรทางด้านการแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลก็มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์นั่นเอง

ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาจากพระดำริของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในท้องถิ่นทุรกันดาร เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ( เดิม ) เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชำนาญการด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรโดยเฉพาะ ควบคู่กับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้งในแง่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย รวมถึงการรักษาและให้บริการด้านโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ โดยเน้นที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นในวโรกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบเมื่อ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสร้างอาคารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อขยายการบริการของทางโรงพยาบาลให้ครอบคลุมถึงการรักษาผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งขยายอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์รองรับการรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมทุกโรค และเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสที่ต้องการการรักษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

ปัจจุบัน ศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดรับรักษาทั้งผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไป และมี 3 ศูนย์โรคเฉพาะทางด้วยกันทั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางครบวงจรเปิดให้บริการเพื่อรองรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด , คลินิกจักษุที่รับตรวจรักษาโรคทางตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ตรวจวัดสายตา กล้ามเนื้อตา ตาเขตาเหล่ ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อต้อลม รวมทั้งการตรวจจอประสาทตาโดยไม่ต้องหยอดขยายม่านตา ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยประหยัดเวลาและไม่มีปัญหาเรื่องตามัว , ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการด้านโรคเฉพาะทางกระดูกและข้อ พร้อมให้บริการด้านการผ่าตัดรักษาข้อกระดูกด้วยเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของข้อกระดูก ทำให้สามารถผ่าตัดรักษาโรคทางกระดูกและข้อโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ และให้ผลการรักษาที่ดีกว่าอีกด้วย

คือการผูกบัญชีธนาคารของคุณเข้ากับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผูกเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อทำให้ขั้นตอนในการเติมเงินเข้าแอปของคุณเป็นไปได้ง่าย และสะดวกในการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าที่เคย

สะดวกในการเติมเงินเข้าแอปเพราะสามารถดึงเงินจากบัญชีธนาคารของคุณได้ทันที ทำให้ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปไม่มีสะดุด และยังสามารถเติมเงินเข้าแอปได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไร้กังวล

ทุกๆ การทำธุรกรรมผ่านแอปมีระบบความปลอดภัยระดับสูงมาตราฐานสากล ต้องมีการยืนยันรหัสผ่าน และการยืนยันด้วย OTP (รหัสใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปทาง SMS) เป็นความปลอดภัยเช่นเดียวกับบริการธนาคาร คุณจึงสามารถมั่นใจได้ในทุกการใช้จ่าย เงินในบัญชีไม่มีทางสูญหาย

ฟรีค่าธรรมเนียมในการผูกบัญชี และทุกการเติมเงินเข้าแอป
ผูกได้ทุกบัญชีธนาคารออมทรัพย์