โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

อยากให้โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งพึงของชนชั้นกลางจนถึงคนยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม การขยายโรงพยาบาลในครั้งนี้จึงครอบคลุมการรักษาทุกโรค ไม่ใช่แต่เพียงมะเร็งอย่างเดียวแล้ว อีกเหตุผลที่สำคัญคือ การขยายโรงพยาบาลนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 90 พรรษา ในปี 2560 เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้ความฝันนี้เป็นความจริง

ขั้นตอนบริจาคผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท
โรงพยาบาล จุฬาภรณ์
ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในหมวด “บริการยอดนิยม” เลือก “บริจาคให้มูลนิธิ”
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บริจาค
เลือก "โรงพยาบาลจุฬาภรณ์"
โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ เบอร์โทรศัพท์
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ chulabhorn
เลือกช่องทางการชำระเงิน กดยืนยัน และใส่รหัส OTP (6 หลัก) ที่ได้รับทาง SMS
โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ chulabhorn hospital
ทำรายการสำเร็จ

ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เริ่มต้นจากการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยตัวโรงพยาบาลตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร เขตหลักสี่ ภายใต้การดูแลของหน่วยงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อมาได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั้งในด้านทางวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพ รวมทั้งรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยที่ต้องการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการ สิทธิประกันสังคมและบัตรทอง รวมถึงให้บริการทางการแพทย์ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางต่างๆ นอกจากนั้น ยังให้การสนับสนุนการวิจัย และการศึกษาในหลักสูตรทางด้านการแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลก็มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์นั่นเอง

ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาจากพระดำริของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในท้องถิ่นทุรกันดาร เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ( เดิม ) เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชำนาญการด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรโดยเฉพาะ ควบคู่กับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้งในแง่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย รวมถึงการรักษาและให้บริการด้านโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ โดยเน้นที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นในวโรกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบเมื่อ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสร้างอาคารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อขยายการบริการของทางโรงพยาบาลให้ครอบคลุมถึงการรักษาผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งขยายอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์รองรับการรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมทุกโรค และเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสที่ต้องการการรักษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

ปัจจุบัน ศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดรับรักษาทั้งผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไป และมี 3 ศูนย์โรคเฉพาะทางด้วยกันทั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางครบวงจรเปิดให้บริการเพื่อรองรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด , คลินิกจักษุที่รับตรวจรักษาโรคทางตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ตรวจวัดสายตา กล้ามเนื้อตา ตาเขตาเหล่ ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อต้อลม รวมทั้งการตรวจจอประสาทตาโดยไม่ต้องหยอดขยายม่านตา ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยประหยัดเวลาและไม่มีปัญหาเรื่องตามัว , ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการด้านโรคเฉพาะทางกระดูกและข้อ พร้อมให้บริการด้านการผ่าตัดรักษาข้อกระดูกด้วยเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของข้อกระดูก ทำให้สามารถผ่าตัดรักษาโรคทางกระดูกและข้อโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ และให้ผลการรักษาที่ดีกว่าอีกด้วย

คือการผูกบัญชีธนาคารของคุณเข้ากับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผูกเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อทำให้ขั้นตอนในการเติมเงินเข้าแอปของคุณเป็นไปได้ง่าย และสะดวกในการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าที่เคย

สะดวกในการเติมเงินเข้าแอปเพราะสามารถดึงเงินจากบัญชีธนาคารของคุณได้ทันที ทำให้ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปไม่มีสะดุด และยังสามารถเติมเงินเข้าแอปได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไร้กังวล

ทุกๆ การทำธุรกรรมผ่านแอปมีระบบความปลอดภัยระดับสูงมาตราฐานสากล ต้องมีการยืนยันรหัสผ่าน และการยืนยันด้วย OTP (รหัสใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปทาง SMS) เป็นความปลอดภัยเช่นเดียวกับบริการธนาคาร คุณจึงสามารถมั่นใจได้ในทุกการใช้จ่าย เงินในบัญชีไม่มีทางสูญหาย

ฟรีค่าธรรมเนียมในการผูกบัญชี และทุกการเติมเงินเข้าแอป
ผูกได้ทุกบัญชีธนาคารออมทรัพย์