วันสุดท้าย
การจองซื้อหุ้น MAKRO
เหลือวันจองซื้อหุ้น MAKRO

 

วัน

ราคาเสนอขาย

เปิดจองวันที่

4 ธ.ค. 64 เวลา 8.30 น.
ถึง 9 ธ.ค. 64 เวลา 15.15 น.

ราคาเสนอขาย

43.50 บาท/หุ้น

จำนวนจองซื้อหุ้นขั้นต่ำ 500 หุ้น

และจะต้องเพิ่มทีละจำนวน 100 หุ้น

ประกาศผลการจัดสรร

วันที่ 15 ธ.ค. 64

ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com

การจัดสรรหุ้น : จัดสรรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ SETTRADE โดยวิธี Small Lot First เป็นการจัดสรรหุ้นแก่นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการอย่างทั่วถึง หรือผู้จองซื้อขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน และจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเป็นรอบๆให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจนกว่าหุ้นจะหมด โดยรอบแรกคนละ 500 หุ้น ถ้าจำนวนหุ้นเหลือ รอบถัดไป จะจัดสรรรอบละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นที่นำมาจัดสรรจะหมดหรือผู้จองซื้อได้รับหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจองซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป (PO)* ของ MAKRO ได้ ที่นี่

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

MAKRO ผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค และ
ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย และมุ่งสู่
การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้
ชื่อ MAKRO และ LOTUS’S เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่
และหุ้นสามัญเดิม แก่ประชาชนทั่วไป

3 ข้อดีจองซื้อหุ้น MAKRO
จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

สะดวก

ไม่ต้องออกไปต่อคิว
เปิดบัญชีที่ธนาคาร

ง่าย

เข้าถึงการจองซื้อหุ้น
ได้ทันที

ปลอดภัย

ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้

ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

6 ขั้นตอนง่ายๆ จองซื้อหุ้น
จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

 1. กดที่ <b>Banner</b> หรือ Icon <b>ดูข้อมูลหุ้นแม็คโคร<b/>
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 3. เลือกวิธีการรับหุ้น MAKRO
4. กรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการจอง
5. ชำระค่าจองซื้อหุ้น MAKRO
6. การจองซื้อหุ้นสำเร็จ

หมายเหตุ :

  • กรุณาตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อก่อนทำรายการ เมื่อชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการทำรายการได้
  • การจองซื้อหุ้น โดยชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วิธีเตรียมตัวก่อนจองซื้อหุ้น MAKRO

1. ดาวน์โหลด และ
สมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง
ที่ 7-Eleven หรือ ตู้ทรูมันนี่

3. จองซื้อหุ้น MAKRO
จ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ทันที

จองซื้อหุ้น MAKRO ที่นี่

ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง
เพื่อใช้จองซื้อหุ้น!

สามารถทำได้ง่ายๆ 2 ช่องทาง

ดูวิธียืนยันตัวตน

การจองซื้อหุ้น MAKRO กับ
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

โดยทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นช่องทางชำระเงิน
ค่าจองซื้อหุ้น MAKRO

คำถามที่พบบ่อย

  • บุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
  • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนทรูมันนี่ วอลเล็ท
ลูกค้าทรูมันนี่สามารถจองหุ้น กับบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agent) โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

สามารถจองซื้อหุ้นได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้น ออกใบหุ้นจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ นำฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (กรณีฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในเอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ)

หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

จองซื้อหุ้น MAKRO ที่นี่