วิธีแลกคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1.เลือกธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2.กรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสู่ระบบ
3.กรอก OTP 6 หลัก
4.เลือกคะแนนที่จะแลก Points
5.กดยืนยัน
6.ได้รับ Points เข้า TrueMoney Wallet สมบูรณ์

ธนาคาร KTC

1.เลือกธนาคาร KTC
2.กดรับเลือก Points
3.กดยอมรับข้อตกลง
4.กรอกรายละเอียดของบัตร พร้อมใส่ OTP
5.ยืนยันแลก Points
6.ได้รับ Points เข้า TrueMoney Wallet สมบูรณ์
ข้อกำหนดและเงื่อนไข