250บาท / เดือน(ประหยัด 449 บาท | ราคาปกติ 899 บาท)
 • โทรฟรี 500 นาที
 • 12GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
 • WiFi ไม่อั้น
 • WiFi Callingโทรผ่าน Wifi ได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • 4G HD Voice เสียงโทรคมชัดยิ่งขึ้นบนสัญญาณ 4G

300บาท / เดือน(ประหยัด 449 บาท | ราคาปกติ 899 บาท)
 • โทรฟรี 500 นาที
 • 12GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
 • WiFi ไม่อั้น
 • WiFi Callingโทรผ่าน Wifi ได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • 4G HD Voice เสียงโทรคมชัดยิ่งขึ้นบนสัญญาณ 4G

350บาท / เดือน(ประหยัด 449 บาท | ราคาปกติ 899 บาท)
 • โทรฟรี 500 นาที
 • 12GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
 • WiFi ไม่อั้น
 • WiFi Callingโทรผ่าน Wifi ได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • 4G HD Voice เสียงโทรคมชัดยิ่งขึ้นบนสัญญาณ 4G

450บาท / เดือน(ประหยัด 449 บาท | ราคาปกติ 899 บาท)
 • โทรฟรี 500 นาที
 • 12GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
 • WiFi ไม่อั้น
 • WiFi Callingโทรผ่าน Wifi ได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • 4G HD Voice เสียงโทรคมชัดยิ่งขึ้นบนสัญญาณ 4G

550บาท / เดือน(ประหยัด 449 บาท | ราคาปกติ 899 บาท)
 • โทรฟรี 500 นาที
 • 12GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
 • WiFi ไม่อั้น
 • WiFi Callingโทรผ่าน Wifi ได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • 4G HD Voice เสียงโทรคมชัดยิ่งขึ้นบนสัญญาณ 4G

650บาท / เดือน(ประหยัด 449 บาท | ราคาปกติ 899 บาท)
 • โทรฟรี 500 นาที
 • 12GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
 • WiFi ไม่อั้น
 • WiFi Callingโทรผ่าน Wifi ได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • 4G HD Voice เสียงโทรคมชัดยิ่งขึ้นบนสัญญาณ 4G

650บาท / เดือน(ประหยัด 449 บาท | ราคาปกติ 899 บาท)
 • โทรฟรี 500 นาที
 • 12GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
 • WiFi ไม่อั้น
 • WiFi Callingโทรผ่าน Wifi ได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • 4G HD Voice เสียงโทรคมชัดยิ่งขึ้นบนสัญญาณ 4G

750บาท / เดือน(ประหยัด 449 บาท | ราคาปกติ 899 บาท)
 • โทรฟรี 500 นาที
 • 12GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
 • WiFi ไม่อั้น
 • WiFi Callingโทรผ่าน Wifi ได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • 4G HD Voice เสียงโทรคมชัดยิ่งขึ้นบนสัญญาณ 4G

950บาท / เดือน(ประหยัด 449 บาท | ราคาปกติ 899 บาท)
 • โทรฟรี 500 นาที
 • 12GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
 • WiFi ไม่อั้น
 • WiFi Callingโทรผ่าน Wifi ได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • 4G HD Voice เสียงโทรคมชัดยิ่งขึ้นบนสัญญาณ 4G