ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
โปรโมชั่นสำหรับคนเกิดเดือน “กรกฎาคม”

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นกลุ่มลูกค้าทรูมูฟ เอช ระบบเติมเงิน และเป็นสมาชิกลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
กลุ่มเป้าหมายจะต้องใช้บริการเติมเงินค่าโทรทรูมูฟ เอช ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

รางวัล
1. รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ททันที 20% จากการเติมค่าโทรทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท เมื่อมีการเติมค่าโทรทรูมูฟ เอช ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท (สูงสุด 20 บาท) (1ครั้ง/แคมเปญ/บัตรประชาชน)

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะต้องเป็นผู้ที่มีการใช้งานทรูมูฟ เอช ระบบเติมเงิน หรือระบบรายเดือน และเป็นผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม ตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครใช้งานแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “โปรโมชั่นประจำเดือนเกิด”กรกฎาคม” (“รายการส่งเสริมการขาย“) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
3. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท“)
4. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
5. บริษัทจะมอบรางวัลโดยการเติมเงินทันที 20% จากการเติมค่าโทรทรูมูฟ เอช ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อมีการเติมค่าโทรทรูมูฟ เอชผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 20 บาท
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
7. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
9. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิสำหรับลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น โดยได้รับสื่อส่งเสริมการขายเฉพาะทาง Push Notification และ E-mail จากTrueMoney เท่านั้น
10. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ (Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this application)
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240