ข้อกำหนดและเงื่อนไข
พิเศษ! ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน เปิดเบอร์ใหม่ จ่ายบิลฟินกว่าใคร

สิทธิพิเศษ:
ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน (บุคคลธรรมดา) และสมัครทรูมันนี่ภายในวันเดียวกัน เมื่อเข้ามาชำระบิลทรู ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True iService / True ID โดยเลือกผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น ในเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่สมัครสำเร็จ รับเงินคืน 10% รวมมูลค่าสูงสุด 100 บาท!
*จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ภายในเดือน (ตามรอบเดือนปฏิทิน)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าทรูมันนี่ที่ใช้ระบบทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา จ่ายบิลทรูผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True iService / True ID โดยเลือกผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น เลือกชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถรับสิทธิ์ได้ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 100 บาท! โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ลูกค้าจ่ายบิลทรู ตั้งแต่ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ขึ้นไป ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนถัดไปหลังจากเปิดเบอร์ ได้รับเงินคืน 10% จากยอดชำระบิล ได้รับสูงสุด 30 บาท

2. ลูกค้าจาก ข้อที่ 1. จ่ายบิลทรูตั้งแต่ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ขึ้นไป เข้ามาจ่ายบิล
ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเนื่อง ภายในเดือนที่ 2
ได้รับเงินคืน 10% จากยอดชำระบิล ได้รับสูงสุด 30 บาท

3. ลูกค้าจาก ข้อที่ 2. จ่ายบิลทรูตั้งแต่ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ขึ้นไป เข้ามาจ่ายบิล
ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเนื่อง ภายในเดือนที่ 3
ได้รับเงินคืน 10% จากยอดชำระบิล ได้รับสูงสุด 40 บาท

*จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ภายในเดือน (ตามรอบเดือนปฏิทิน)

ระยะเวลาการเข้ารับสิทธิ์ และรอบการรับเงินคืน
ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน และสมัครทรูมันนี่ภายในวันเดียวกัน จะได้รับเงินคืน 10% สูงสุด 30 บาท ต่อเนื่อง 2 เดือน และรับเงินคืน 10% สูงสุด 40 บาท ในเดือนที่ 3 โดยแต่ละรอบจะมีระยะเวลาการเข้าร่วมรับเงินคืน ตามรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “พิเศษ! ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน เปิดเบอร์ใหม่ จ่ายบิลฟินกว่าใคร” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
4. ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ
5. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือ ส่อ-เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระค่าบริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
6. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ของบริษัทฯได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240