เมื่อเติมเงิน 1,000 บาท ขึ้นไป
เข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านช่องทางธนาคาร

ระยะเวลา 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 63
ระยะเวลา 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 63

เติมเงินเข้า TrueMoney Wallet
ผ่านธนาคารทุกช่องทาง

ฟรี ค่าธรรมเนียม

ดูเพิ่มเติม

เติมเงินเข้า TrueMoney Wallet
ผ่านธนาคารทุกช่องทาง

ฟรี ค่าธรรมเนียม

ดูเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เติมเงินเลย