ขั้นตอนสแกน QR Code
สำหรับแคมเปญ QR Code Hunt

1. คลิกแบนเนอร์ QR Code Hunt บนแอปทรูมันนี่ เพื่อดูรายละเอียด และร่วมกิจกรรม
2. คลิก “สแกน QR Code ล่าร้านค้า” เมื่อต้องการร่วมกิจกรรม
3. คลิก “ตกลง” เพื่อเปิดเว็บไซต์ของแคมเปญนี้
4. คลิก “Allow” เพื่อเปิดกล้องให้สแกน
5. สแกน QR Code ของร้านค้า True Point & Pay
6. ดำเนินการสำเร็จ ได้รับ 1 ทรูพอยท์

รายการส่งเสริมการขาย: QR Code Hunt
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ใช้งานควบคู่กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย ทรูมูฟ เอช ที่มีการสแกน QR Code ของร้านค้า True Smart Merchant ที่ร่วมรายการและมีสัญลักษณ์ Point&Pay ผ่านแอพพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเงื่อนไขของลูกค้า
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้ทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “QR Code Hunt” ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขต่อไปนี้

1. รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด(“บริษัท”)

2. ผู้ใช้บริการต้องสแกน QR Code จากโค้ดของร้านค้า True Smart Merchant ที่แสดงป้าย QR Code และมีสัญลักษณ์ True Point&Pay ที่ได้รับอนุมัติแล้วเพื่อร่วมรายการนี้เท่านั้น โดยดำเนินการผ่านฟังก์ชั่นแคมเปญ QR Code Hunt บนแอพพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อรับ 1 ทรูพอยท์ต่อร้านค้า

3. บริษัทจำกัดสิทธิในการสแกนเพื่อร่วมแคมเปญโดยผู้ใช้บริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ท (ใน 1 หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน) ต้องสแกน QR Code ไม่ซ้ำร้านค้าภายใน 1 เดือนปฏิทิน

4. บริษัทจำกัดสิทธิในการสแกน QR Code ร้านค้าเพื่อรับ 1 ทรูพอยท์ สูงสุด 10 (สิบ) ร้านค้าต่อวัน

5. ผู้ใช้บริการที่จะได้รับทรูพอยท์ ต้องเป็นผู้ใช้บริการที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายทรูมูฟ เอชเท่านั้น

6. ทรูพอยท์ ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ ให้กับผู้อื่นได้

7. บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

8. การแจกทรูพอยท์ เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ การยกเลิกการให้ทรูพอยท์ การนำทรูพอยท์ กลับคืนและ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่าหรือสันนิษฐานได้ว่ามีการฉ้อฉลทุจริตหรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย

9. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าท่านมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดงหรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และเรียกคืนทรูพอยท์ หรือสิทธิต่างๆ ที่ได้รับไปตามที่บริษัทเห็นสมควร

10. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1326