มูลนิธิรามาธิบดี

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นมีสุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืนมาเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งการระดมทุนที่ผ่านมานั้นสามารถขับเคลื่อนพันธกิจหลักได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนบริจาคผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท
มูลนิธิรามาธิบดี คือ
ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในหมวด “บริการยอดนิยม” เลือก “บริจาคให้มูลนิธิ”
มูลนิธิรามาธิบดี ของที่ระลึก
เลือก "มูลนิธิรามาธิบดี"
มูลนิธิรามาธิบดี ลดหย่อนภาษี
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
มูลนิธิรามาธิบดี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เลือกช่องทางการชำระเงิน กดยืนยัน และใส่รหัส OTP (6 หลัก) ที่ได้รับทาง SMS
	มูลนิธิรามาธิบดี บริจาค
ทำรายการสำเร็จ

มูลนิธิรามาธิบดี คําว่าให้ไม่สิ้นสุด

มูลนิธิรามาธิบดี จัดตั้งขึ้นเพื่อเรี่ยไรเงินรายได้เป็นทุนทรัพย์สนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา โดยผ่านการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยตรง เริ่มต้นจากการที่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีท่านแรกของ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องการให้การทำงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูง เพื่อรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนและบริหารงานต่างๆ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน จึงได้จัดตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และนำงบประมาณไปช่วยเหลือ ชประชาชนผู้ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสในการรักษา ผ่านการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเอง

มูลนิธิรามาธิบดี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ให้เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา และได้รับพระราชทานให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามจุดประสงค์ที่จะพัฒนาทางด้านการแพทย์ โดยเริ่มต้นจาก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ที่ตั้งขึ้นเพื่อการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลสำหรับผู้ป่วยทุกกลุ่ม ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด รวมทั้งฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ นอกจากนั้น ทางศูนย์ฯ ยังสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก รวมทั้งจัดการ ประสานงานการวิจัย โดยเน้นให้ผู้รับบริการสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม

อีกหนึ่งโครงการของ มูลนิธิรามาธิบดี ที่เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากก็คือ ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคซับซ้อนทั้งการปลูกถ่ายตับ ไต และเซลล์ต้นกำเนิด โดยอิงตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยเน้นการปลูกถ่ายอวัยวะและงานวิจัยด้านอื่นๆ พร้อมทั้งเป็นศูนย์ต้นแบบและศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศอีกด้วย

นอกจากนั้น ทาง มูลนิธิรามาธิบดี ยังได้ต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยก่อตั้ง โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเทิดไท้คู่ขวัญองค์ราชันราชินี โดยได้รับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคด้านโลหิตวิทยาที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวน 79 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 เนื่องจากการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องอาศัยความรู้ความสามารถที่ชำนาญเป็นพิเศษที่โรงพยาบาลทั่วไปไม่สามารถทำได้ แต่ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ก็อาจเสียชีวิตทันทีหรือทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันก็มีคนไข้ที่หายขาดจากโรคและรอดชีวิตเป็นจำนวน 65 รายจากโครงการดังกล่าว ขณะที่ทางมูลนิธิเองก็มีความประสงค์ที่จะดำเนินการปลูกถ่ายไขกระดูกให้กับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 100 รายต่อไปด้วย

Tags : เทใจดอทคอมบอกบุญวัดพระบาทน้ำพุศิริราชมูลนิธิ มหิดล , โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คลินิกพิเศษ , มูลนิธิออทิสติกไทย true

คือการผูกบัญชีธนาคารของคุณเข้ากับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผูกเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อทำให้ขั้นตอนในการเติมเงินเข้าแอปของคุณเป็นไปได้ง่าย และสะดวกในการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าที่เคย

สะดวกในการเติมเงินเข้าแอปเพราะสามารถดึงเงินจากบัญชีธนาคารของคุณได้ทันที ทำให้ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปไม่มีสะดุด และยังสามารถเติมเงินเข้าแอปได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไร้กังวล

ทุกๆ การทำธุรกรรมผ่านแอปมีระบบความปลอดภัยระดับสูงมาตราฐานสากล ต้องมีการยืนยันรหัสผ่าน และการยืนยันด้วย OTP (รหัสใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปทาง SMS) เป็นความปลอดภัยเช่นเดียวกับบริการธนาคาร คุณจึงสามารถมั่นใจได้ในทุกการใช้จ่าย เงินในบัญชีไม่มีทางสูญหาย

ฟรีค่าธรรมเนียมในการผูกบัญชี และทุกการเติมเงินเข้าแอป
ผูกได้ทุกบัญชีธนาคารออมทรัพย์