รับทองคำหนัก 1 บาท
มูลค่า 20,000 บาท ทุกวัน

เพียงแคปเจอร์หน้ารางวัลที่คุณได้ลุ้น
และโพสต์ลงบน
พร้อมใส่ #ล่าของขวัญกับแก๊งซานต้า ตั้งเป็นสาธารณะ

วันที่ 20 ธ.ค. 62

-

วันที่ 21 ธ.ค. 62

-

วันที่ 22 ธ.ค. 62

-

วันที่ 23 ธ.ค. 62

-

วันที่ 24 ธ.ค. 62

-

วันที่ 25 ธ.ค. 62

-

วันที่ 26 ธ.ค. 62

-

วันที่ 27 ธ.ค. 62

-

วันที่ 28 ธ.ค. 62

-

วันที่ 29 ธ.ค. 62

-

หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Call Center 1240 ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้ทำการประกาศผล ถ้าเกินจากวันดังกล่าวจะถือว่าผู้โชคดีทำการสละสิทธิ์ และไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

กลับสู่หน้าหลัก