รายการส่งเสริมการขาย:
ล่าของขวัญกับแก๊งซานต้า

ระยะเวลากิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ต่อที่หนึ่ง:
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. ผู้ชวน (“ผู้ชวน”) สามารถส่งคำชวนให้แก่เพื่อน (“ผู้รับชวน”) โดยการโอนเงิน (ยอดโอนเงินขั้นต่ำ 1.- บาท) ให้แก่ผู้รับชวน ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยเลือกประเภทบัญชีผู้รับเป็น “ทรูมันนี่ วอลเล็ท” พร้อมส่งข้อความโดยพิมพ์คำว่า “santa”
3. ผู้รับชวนกดที่แบนเนอร์หน้าแรก “ล่าของขวัญกับแก๊งซานต้า” และเข้า “กล่องคำขอ” กดปุ่ม “กดตอบรับ” หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ชวนที่ต้องการตอบรับคำชวน และกดปุ่ม “ยืนยัน” พร้อมโอนเงิน (ยอดโอนเงินขั้นต่ำ 1.- บาท) กลับให้แก่ผู้ชวน ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยเลือกประเภทบัญชีผู้รับเป็น “ทรูมันนี่ วอลเล็ท”

ต่อที่สอง:
1. แคปเจอร์หน้าจอที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “ล่าของขวัญกับแก๊งซานต้า” บนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. แชร์ภาพที่ได้แคปเจอร์ บนหน้าเฟซบุ๊ค (Facebook) หรือทวิตเตอร์ (Twitter) ของตน โดยตั้งสถานะแชร์เป็นแบบสาธารณะ (Public) พร้อมพิมพ์ข้อความและติดแฮชแท็ก “#ล่าของขวัญกับแก๊งซานต้า”

รางวัล
ต่อที่หนึ่ง:
ผู้ชวนและผู้รับชวนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคนละ 1 สิทธิ์ โดยลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้

กล่องที่ 1-4 :
1. ตั๋วหนัง Major Cineplex มูลค่า 220 บาท
2. 50 Coins
3. 25 Coins
4. 10 Coins
5. 5 Coins
6. 3 Coins

กล่องที่ 5 :
1. iPhone 11 มูลค่า 24,900 บาท
2. ตั๋วหนัง Major Cineplex มูลค่า 220 บาท
3. แพคเกจ JOOX VIP อายุการใช้งาน 7 วัน มูลค่า 69 บาท
4. 100 Coins
5. 25 Coins
6. 10 Coins

ต่อที่สอง:
ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ล่าของขวัญกับแก๊งซานต้า” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ตอบรับคำชวนของผู้รับชวน 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัล iPhone 11 และสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท แก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับต่อที่สอง ครั้งละ 1 รางวัล โดยจะประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney ตามวันเวลาดังนี้

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ครั้งที่ 7 วันพฤหัสที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.

ทั้งนี้ หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัลสำหรับต่อที่สองกับบริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทประกาศรางวัลในแต่ละครั้ง บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

7. ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็น iPhone 11 และ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ณ เลขที่ 101 ทรูดิจิทัล พาร์ค บริษัทแอสเซนด์ กรุ๊ป ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-18.00น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของบริษัท โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้

7.1 กรณีมารับของรางวัลดังกล่าวด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตน พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของตนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มามอบให้แก่บริษัท และทำการยืนยันตัวตน ณ ตู้ทรูมันนี่ Kiosk
7.2 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลดังกล่าวแทน จะต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์,สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มามอบให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ หากผู้มีที่สิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทประกาศรางวัล บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

8. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นตั๋วหนัง Major Cineplex บริษัทจะส่งเป็นรหัสให้ทาง SMS ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำรหัสที่ได้รับไปแลกรับตั๋วหนังที่ตู้ E-Ticket โดยสามารถใช้ดูหนังได้ที่ Major Cineplex และ EGV ทุกสาขา ยกเว้น สาขาเมกา ซีนีเพล็กซ์, พารากอน, เอ็มควอเทียร์, เอสพานาด, พรอมมานาด และไอคอนซีเนคอนิค และรหัสมีอายุถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น
9. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นแพคเกจ JOOX VIP อายุการใช้งาน 7 วัน บริษัทจะส่งเป็นรหัสให้ทาง SMS ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำรหัสที่ได้รับไปแลกรับที่ JOOX Application และรหัสมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
10. ทุกๆ 20 Coins สามารถแลกเป็นเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทได้ โดย 1 Coin มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องเป็นผู้ที่ได้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น โดยเข้ารายการ “ฉัน”, เลือก “ยืนยันตัวตน” และกรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้น จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนเองและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
12. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
13. หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลเท็จและ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือบริษัทตรวจพบว่าผู้ชวนและผู้รับชวนเป็นบุคคลเดียวกันไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกคืนของรางวัล รวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
15. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล เรียกของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายปฏิบัติผิดข้อกำหนดเละเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
16. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น.
17. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น
18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

กลับสู่หน้าหลัก