เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 25,000 บาท

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองชีวิตสูงสุด 11 ปี

ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

รับเงินจ่ายคืน 2%* ทุก 2 ปีกรมธรรม์

ผลประโยชน์รวมสูงสุดตลอดสัญญา 112%*

สิทธิพิเศษ เมื่อสมัครวันนี้ – 15 ธันวาคม 2564
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทในวันที่ 25 หลังจากวันที่ชำระเบี้ยประกัน

* ผลประโยชน์เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

อายุรับประกันภัย
20 ปี – 65 ปี

สัญชาติ
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

ระยะเวลาเอาประกันภัย
11 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระครั้งเดียว

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet เพียงเติมเงิน หรือผูกบัตรเครดิต

การขอยกเลิกกรมธรรม์
ผู้ขอเอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยได้ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต โดยต้องติดต่อ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 1766 โดย TrueMoney จะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชี TrueMoney Wallet หรือบัญชีบัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชี TrueMoney Wallet และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ใช้ในการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทประกันชีวิตได้ทำการอนุมัติยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตระยะเวลาคืนเงินจะขึ้นอยู่ กับธนาคารผู้ออกบัตร)

การเวนคืนกรมธรรม์
หลังจากพ้นระยะเวลา Free Look Period ผู้ขอเอาประกันชีวิตสามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดได้ โดยต้องติดต่อ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 1766 และอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะทำการคืนเงินให้ผู้ขอเอาประกันภัยเองโดยตรง

การพิจารณารับประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิต

ทรูมันนี่ วอลเล็ทเป็นเพียงช่องทางชำระเงิน และทำหน้าที่เป็นช่องทาง
ในการเชื่อมต่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาหรือรับผิดชอบในการรับประกันภัย

รายละเอียด

คุณได้ออกจาก ทรูมันนี่ วอลเล็ท และได้เข้าสู่บริการขายประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แล้ว
สอบถามเพิ่มเติม 1766 กด 7