สแกนจ่าย ได้เงินคืน

ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ

รอบวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563

ตรวจสอบสิทธิ์

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
สแกนแหลก แจกกระหน่ำ ช่วยคนไทย

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและของรางวัล
1. มีบัญชี TrueMoney Wallet และได้ทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ทำการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay ตั้งแต่ 30 (สามสิบ) บาทขึ้นไป ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

รายละเอียดของรางวัล
ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที ตามอัตราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ได้รับเงินคืน 10 (สิบ) บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นครั้งแรก ใน 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน
• ได้รับเงินคืน 5 (ห้า) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้าเดิม ภายใน 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน
• บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัลตามจำนวนครั้งและเงื่อนไขที่กำหนด ต่อ 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน ดังนี้
– จำกัดสิทธิ 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) ร้านค้า ต่อวัน
– จำกัดสิทธิ 3 (สาม) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อวัน
– จำกัดสิทธิ 15 (สิบห้า) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเดือน
ทั้งนี้ จำนวนสิทธิดังกล่าวจะเริ่มนับใหม่ทุกสิ้นเดือนปฏิทินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม