สแกนจ่ายผ่าน QR True Point&Pay ประหยัดกว่า

แนะนำร้านค้า True Point&Pay

ตรวจสอบการรับสิทธิ์

สแกนจ่ายผ่าน QR True Point&Pay ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

เช็คสิทธิ์รับเงินคืน

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
สแกนแหลก แจกกระหน่ำ ช่วยคนไทย

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. มีบัญชี TrueMoney Wallet และได้ทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ทำการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านป้าย QR True Point & Pay เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ และ/หรือแสดงป้ายโปรโมชั่นเท่านั้น ตั้งแต่ 30 (สามสิบ) บาทขึ้นไป ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ของรางวัล
ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที ตามอัตราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• ได้รับเงินคืน 10 (สิบ) บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นครั้งแรก ใน 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน
• ได้รับเงินคืน 5 (ห้า) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการซึ่งผู้เข้าร่วมรายการได้เคยชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการแล้ว ภายใน 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน
• จำกัดสิทธิในการรับรางวัลตามจำนวนครั้งและเงื่อนไขที่กำหนด ต่อ 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ดังนี้
– จำกัดสิทธิ 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) ร้านค้า ต่อวัน
– จำกัดสิทธิ 3 (สาม) สิทธิ ต่อวัน
– จำกัดสิทธิ 15 (สิบห้า) สิทธิ ต่อเดือน
ทั้งนี้ จำนวนสิทธิดังกล่าวจะเริ่มนับใหม่ทุกสิ้นเดือนปฏิทินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม