สแกนแหลก แจกกระจาย

ร้านค้ารับสแกนจ่าย

ผ่านป้าย QR Code TruePoint & Pay
30 บาทขึ้นไป / รายการ

รางวัล

รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับ

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ที่แม็คโคร

สูงสุด 10,000 บาท ทุกสัปดาห์

สะสมสิทธิ์ (5 รายการรับชำระ/ เดือน)*

ลุ้น Isuzu D-Max X-series Cab4
1.9 Ddi Speed 1 คัน/ เดือน

ลุ้น Honda Wave 110i 25 คัน/ เดือน

สำหรับร้านค้า TrueMove H
รับฟรีทรูพอยท์ง่ายๆ

รายการส่งเสริมการขาย
สแกนแหลก แจกกระจาย

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ร้านค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติร่วมโครงการ ทรู พอยท์ แอนด์ เพย์ รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ด้วยแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 30 บาท ขึ้นไปต่อรายการ สามารถร่วมลุ้น ลัคกี้ ดรอว์

สำหรับร้านค้าที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟ เอช จะได้รับทรูพอยท์เพิ่มเป็น 5 ทรูพอยท์ (ปกติ 1 ทรูพอยท์) เมื่อรับเงินจากการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการด้วย แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทุกๆ 25 บาท

รางวัล
รางวัลประจำสัปดาห์
รับ 1 สิทธิ์เข้าร่วมจับรางวัลทุกสัปดาห์ใน เดือนกันยายน และ เดือนตุลาคม เมื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทรู พอยท์ แอนด์ เดือนกันยายน และ เดือนตุลาคม เมื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทรู พอยท์ แอนด์ เพย์ รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ด้วย แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าครบ 30 บาทขึ้นไป/รายการ โดยรางวัลคือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร ทุกสาขา มูลค่า 500 บาท/ รางวัล รวมจำนวน 4,000 รางวัล และ รางวัลมูลค่า 10,000 บาท/รางวัล จำนวน 400 รางวัล รวมทั้งสิ้น 4,400 รางวัล มูลค่า 6,000,000 บาท

วิธีการใช้บัตรกำนัล อิเล็กทรอนิกส์ ที่แม็คโคร
กดลิ้งก์จาก SMS ประกาศรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ และโชว์หน้าจอที่มีบาร์โค้ดให้กับแคชเชียร์สแกนเพื่อใช้จ่ายแทนเงินสด

รางวัลประจำเดือน
รับ 1 สิทธิ์ เข้าร่วมจับรางวัลทุกเดือนใน เดือนกันยายน และ เดือนตุลาคม เมื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทรู พอยท์ แอนด์ เพย์ รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ด้วยแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ครบ 30 บาทขึ้นไป/รายการ โดยต้องรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ จาก ลูกค้า 5 คน หรือ 5 หมายเลขบัตรประชาชนขึ้นไปในแต่ละเดือน เพื่อให้ร้านค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมจับรางวัล ของรางวัลดังต่อไปนี้
● รถยนต์ Isuzu D-Max X-series Cab4 1.9 Ddi Speed จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 1,686,000 บาท
● รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 50 คัน รวมมูลค่า 2,245,000 บาท

ใบอนุญาตเลขที่ 1673-1682 / 2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรม การปกครอง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562