รายชื่อโรงเรียน / มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
สแกนแหลก แจกกระหน่ำ สำหรับร้านค้าภายในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่แสดงป้าย QR True Point & Pay และมีสื่อประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยชำระตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) บาทขึ้นไป ต่อ 1 (หนึ่ง) การทำรายการ

รายละเอียดของรางวัล
• ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที จำนวน 5 (ห้า) บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
• จำกัดจำนวนสิทธิในการรับรางวัลตามจำนวนครั้งและเงื่อนไขที่กำหนด ต่อ 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้
– จำกัดสิทธิ 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) ร้านค้า ต่อวัน
– จำกัดสิทธิ 2 (สอง) สิทธิ ต่อวัน
– จำกัดสิทธิ 10 (สิบ) สิทธิ ต่อเดือน
ทั้งนี้ จำนวนสิทธิดังกล่าวจะเริ่มนับใหม่ทุกสิ้นเดือนปฏิทินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ติดอยู่ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม