เข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท

24 ม.ค. 63

FB: Ple Ratchanee

25 ม.ค. 63

FB: Mareeya Fon

26 ม.ค. 63

TW: @Airbus380pae

27 ม.ค. 63

TW: @klm_g7

28 ม.ค. 63

FB: ผมชื่อ น็อต

29 ม.ค. 63

TW: @Monika_2320

หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Call Center 1240 ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ทำการประกาศผล ถ้าเกินจากวันดังกล่าวจะถือว่าผู้โชคดีทำการสละสิทธิ์ และไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

กลับสู่หน้าหลัก