รางวัลกิจกรรม แช๊ะ ชวน แชร์

เงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 500 บาท
จำนวน 2 รางวัล

ผ้ากันเปื้อนรุ่นพิเศษ limited edition
จากทรูมันนี่ จำนวน 10 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายการส่งเสริมการขาย
แช๊ะ ชวน แชร์

กติการ่วมสนุก

 1. โพสต์ภาพร้านค้าของคุณคู่กับ QR True Point & Pay พร้อมเขียนข้อความเชิญชวนให้ลูกค้าสแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ที่ร้านค้าของคุณและติด hashtag #ScanTruePointandPay คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ที่มีคำบรรยายโปรโมทร้านค้าได้โดนใจมากที่สุด 12 อันดับแรก
 2. ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

รางวัล

 1. เงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 500 บาท จำนวน 2 รางวัล
 2. ผ้ากันเปื้อนรุ่นพิเศษ limited edition จากทรูมันนี่ จำนวน 10 รางวัล

ประกาศผลรางวัล
ประกาศผลผู้โชคดีภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เงื่อนไขและข้อกำหนด สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

 • ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับของรางวัลพร้อมหลักฐานดังนี้ แจ้งชื่อกิจกรรม, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์ที่ใช้สมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท, ชื่อบัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊ค, ที่อยู่สำหรับจัดส่ง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน ส่งเข้ามาที่อีเมล์ contest@truemoney.com ระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. หากเลยวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
 • บริษัทจะมอบเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทเป็นเงิน 500 บาท และดำเนินการจัดส่งผ้ากันเปื้อนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่ได้แจ้งเข้ามา ภายใน 10 วันหลังวันที่ 17 ตุลาคม 2562
 • ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด คนละ 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-นามสกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 • พนักงานทรูมันนี่ บริษัทในเครือแอสเซนด์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยทั้งทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 • ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมเขียนข้อความที่หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายผู้อื่น ทางผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบ และมีสิทธิ์ดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อความเสียหาย
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นคำสิ้นสุด