รายละเอียดโปรโมชั่น

ระยะเวลา campaign:
1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 61

อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา ร่วมโปรโมชั่น
– ฟรี ค่าบริการเรียกรถผ่าน Call Center ครั้งละ 20THB
– สำหรับลูกค้าที่จ่ายด้วย TrueMoney Wallet ฟรี 3 เดือน

วิธีการใช้บริการ

1. ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่าน Call Center โทร. 045-265999
2. แจ้งการชำระค่าโดยสารด้วย TrueMoney Wallet กับ เจ้าหน้าที่ Call Center
3. เมื่อผู้โดยสารใช้บริการรถแท็กซี่จนถึงที่หมาย ให้ชำระค่าโดยสาร
ด้วย TrueMoney Wallet โดยจะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียค่าบริการเรียกรถ 20 บาท

หมายเหตุ

1. โปรโมชั่นนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทอุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา
2. หากมีปัญหาเกียวกับโปรโมชั่นโปรดติดต่อบริษัทอุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา
3. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับแท็กซี่ในเครือของบริษัทอุบลแท๊กซี่มิเตอร์พัฒนาผ่าน Call Center ที่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น