ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รับเงินคืน สูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี SSF หรือ RMF

กองทุนลดหย่อนภาษี จากบลจ.พรินซิเพิล ที่ร่วมรายการ:
– PRINCIPAL APDI RMF
– PRINCIPAL EQUITY RMF
– PRINCIPAL iPROP RMF
– PRINCIPAL GOPP-SSF
– PRINCIPAL TDIF-SSF
– PRINCIPAL iPROPEN-SSF
– PRINCIPAL SET50SSF-SSF
*สำหรับการลงทุนในกองทุน SSF สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 200,000 บาท และได้รับเงินคืนสูงสุด 400 บาท
*สำหรับการลงทุนในกองทุน RMF สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 500,000 บาท และได้รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
*สำหรับการลงทุนในกองทุน ทั้ง SSF และ RMF สามารถลงทุนรวมกันได้ไม่เกิน 500,000 บาท และได้รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 63

เงื่อนไขการลงทุน
1. สิทธินี้เฉพาะผู้ที่ลงทุนในกลุ่ม SSF หรือ RMF ที่ร่วมรายการ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
2. สิทธิ์นี้เฉพาะผู้ที่ลงทุนซื้อหน่วยกองทุน โดยชำระด้วยบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือบัญชีธนาคารเท่านั้น หากชำระด้วยบัตรเครดิตจะไม่ได้สิทธิรับเงินคืน
3. การคำนวณสิทธิการรับเงินคืน จะคำนวณด้วย 0.2% จากยอดลงทุนสุทธิที่ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ โดยผู้ลงทุนมีสิทธิรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน โดยคำนวณสิทธิในการรับเงินคืน ตามกรณีดังต่อไปนี้ 1.) กรณีลงทุนเฉพาะกลุ่ม SSF ที่ร่วมรายการ จะคำนวณยอดลงทุนสุทธิสูงสุด 200,000 บาท คิดเป็นเงินคืนสูงสูด 400 บาท 2.) กรณีลงทุนเฉพาะกลุ่ม RMF ที่ร่วมรายการ จะคำนวณยอดลงทุนสุทธิสูงสุด 500,000 บาท คิดเป็นเงินคืนสูงสูด 1,000 บาท 3.) กรณีลงทุนกลุ่ม SSF และกลุ่ม RMF รวมกันจะคำนวณยอดลงทุนสุทธิสูงสุด 500,000 บาท คิดเป็นเงินคืนสูงสูด 1,000 บาท
4. ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินคืน บริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ตามหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีกองทุนรวม ภายในเดือนมกราคม 2564
5. รายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

เข้าสู่หน้าการลงทุน