ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กองทุนลดหย่อนภาษี ที่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต Mastercard ได้ทุกธนาคาร ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท มีดังนี้

กองทุนลดหย่อนภาษี จากบลจ.พรินซิเพิล ที่ร่วมรายการ:
กองทุน SSF
· PRINCIPAL GOPP-SSF
· PRINCIPAL TDIF-SSF
· PRINCIPAL iPROPEN-SSF
· PRINCIPAL SET50SSF-SSF

กองทุน RMF
· PRINCIPAL APDI RMF
· PRINCIPAL EQRMF
· PRINCIPAL iPROPRMF

กองทุนลดหย่อนภาษี จากบลจ.ยูโอบี ที่ร่วมรายการ :
กองทุน SSF
· UCHINA-SSF
· UGQG-SSF
· UNI-SSF
· UOBEQ-SSF
· UOBSHC-SSF

กองทุน RMF
· CG-RMF
· ERMF
· UOBEQRMF
· UCHINARMF
· UGQGRMF
· UHCRMF
· UJSMRMF

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 63

เงื่อนไขการลงทุน
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนในกลุ่ม SSF หรือ RMF ที่ร่วมรายการ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 11- 30 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
2. ผู้ลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต Mastercard (ไม่จำกัดธนาคาร) ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท
3. การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต และโปรโมชันส่งเสริมการขายอื่นๆ เช่น เงินคืน (Cash Back)
4. เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัท และบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

เข้าสู่หน้าการลงทุน