เพราะเราเชื่อว่า “กำลังใจ”

คืออาวุธสำคัญ ที่จะช่วยให้ทุกคน
มีแรงสู้กับวิกฤตครั้งนี้ได้