ตู้เติมสบายพลัส

ขั้นตอนการเติมเงินเข้ากระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ตู้เติมสบายพลัส
1. เลือก ทรูมันนี่/ วอลเล็ท/ เติมเกมส์
2. เลือก เติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท
3. ระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการเติมเงิน
4. ระบุ หมายเลขโทรศัทพ์มือถือ ที่ลงทะเบียนไว้กับ บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท
5. ใส่เงิน ที่ช่องรับเงินของตู้
6. เสร็จสิ้นการทำรายการ

หมายเหตุ : เติมเงินครั้งละ 20, 45, 90, 180, 500, 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 2, 5, 10, 20, 50, 100 บาท

วิธีเติมเงิน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ในแต่ละช่องทาง

ธนาคารกสิกรไทย

ดูวิธีเติมเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

ดูวิธีเติมเงิน

7-Eleven

ดูวิธีเติมเงิน

ตู้บุญเติม

ดูวิธีเติมเงิน

ตู้เติมสบายพลัส

ดูวิธีเติมเงิน

ช่องทางอื่นๆ

ดูวิธีเติมเงิน