เปิดใช้งานบัตร howto-iphone-x

1. เลือกเกมที่ต้องการซื้อ2. กดปุ่ม “Purchase for myselfแล้วกดปุ่ม <br>“Add to Cart”แล้วกดปุ่ม “Add to Cart””

เปิดใช้งานบัตร howto-iphone

1. เลือกเกมที่ต้องการซื้อ2. กดปุ่ม “Purchase for myself<br>แล้วกดปุ่ม “Add to Cart”แล้วกดปุ่ม “Add to Cart””3. เลือกช่องทาง<br>การชำระเงินเป็น “MasterCard”

howto-landscape

1. เลือกเกมที่<br>ต้องการซื้อ 2. กดปุ่ม “Purchase for <br>myselfแล้วกดปุ่ม3. เลือกช่องทางการ<br>ชำระเงินเป็น “M

STEAM

1. กดรายละเอียดบัญชี 2. เพิ่มวีธีชำระเงินและเลือกช่องท3. ใส่ข้อมูลบัตร TrueMoney