h1 pc = 55px, mobile = 37px

h2 pc = 55px, mobile = 37px

h3 pc = 40px, mobile = 33px

h4 pc = 30px, mobile = 30px

h5 pc = 24px, mobile = 24px
h6 pc = 21px, mobile = 21px

p pc = 24px, mobile = 22px

TrueCoffee

แลกซื้อเครื่องดื่มหมวด Boran Flock ในราคา 95 บาท

จาก 115

จุดเด่นประเภทร้านค้าวิธีรับชำระเงินหลักฐานการชำระเงินการรับเงินยกเลิกรายการชำระค่าสินค้าและบริการรายงานสรุปยอดการขาย (Real Time)สิทธิ์ในการรับแจ้งเตือนเงินเข้า
POSเชื่อมต่อไปยัง ระบบ POS ของร้าน เพิ่มความสะดวกในการใช้งานของผู้รับชำระเงินร้านค้าขนาดใหญ่ ที่มีระบบ POS มีเครื่อง Scanner และสัญญาณอินเทอร์เน็ตสแกนด้วย Scanner ของระบบ POSแจ้งผ่านแอป / Web Portalเข้าบัญชีธนาคาร ในวันทำการถัดไปภายในวันที่ชำระเงิน / กรณีข้ามวันติดต่อ 1240ดูผ่านหน้า Websiteไม่จำกัด
EDCมีอุปกรณ์พร้อม ทั้ง Scanner และที่ปริ้นท์สลิปในตัวใช้พื้นที่น้อยสแกนได้รวดเร็วร้านค้าขนาดกลาง – ใหญ่ ที่มีหน้าร้านสแกนด้วย Scanner ที่ใช้กับ EDCเซลล์สลิป / Web Portalเข้าบัญชีธนาคาร ในวันทำการถัดไปภายในวันที่ชำระเงิน / กรณีข้ามวันติดต่อ 1240ดูผ่านหน้า Website / รายงานสรุปยอดขายทางอีเมลไม่จำกัด
Web , Mobile applicationยืดหยุ่น สำหรับร้านค้าที่ไม่ได้มีพื้นที่ประจำ หรือมีพื้นที่รับชำระเงิน จำกัดร้านค้าขนาดเล็ก – กลาง ออกบูธ หรือมีหน้าร้านสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันแจ้งผ่านแอป / Web Portalเข้าบัญชีธนาคารในวันทำการถัดไปภายในวันที่ชำระเงิน / กรณีข้ามวันติดต่อ 1240ดูผ่านหน้า Website / Mobile app / รายงานสรุปยอดขายทางอีเมลไม่จำกัด
QR Codeใช้รับชำระแทนเงินสดที่ไหนก็ได้ โดยร้านค้าไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตร้านค้าขนาดเล็ก /ร้านค้าออนไลน์ลูกค้าสแกน QR Code ของร้านค้าแจ้งผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท/ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์ / SMSเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันทีไม่สามารถยกเลิกได้ ต้องโอนเงินคืนลูกค้าเองดูผ่าน True Smart Merchant appสูงสุด 5 คน

ผูกเลย