รายละเอียด วิ่งเพื่อผืนป่า 2019

วิธีชำระค่าสมัครด้วย
TrueMoney Wallet

1. เข้าสู่หน้าจอการ ชำระเงิน
เลือก ช่องทางการชำระเงิน
เลือก ทรูมันนี่ วอลเล็ท

2. ใส่รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์
และกดปุ่ม ชำระเงิน

3. จากนั้นกดชำระ เข้าสู่หน้าจอ ของ ทรูมันนี่ วอลเล็ท
เพื่อป้อนข้อมูล OTP จากนั้นกด Verify

4. กด Verify เมื่อสำเร็จจะแสดงดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
Run for Forest #2 with TrueMoney Wallet

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดเว็บไซต์ https://race.thai.run/forest2019 และกดปุ่ม “สมัคร”
2. เลือกชำระค่าสมัครด้วย TrueMoney Wallet

รางวัล
รับเงินคืน 30 (สามสิบ) บาท เข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Run for Forest #2 with TrueMoney Wallet” ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) และ บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด (“ไทยรัน”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลภายใน 3 วันทำการ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
5. สงวนสิทธิ์การให้รางวัลเฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1,000 คนแรก ที่ทำตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ถูกต้องและครบถ้วน
6. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยจำกัด 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน
7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกคืนของรางวัล รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าวในภายหลัง (Void / Refund) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีการกระทำดังกล่าวได้
10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

เติมเงินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ง่ายๆ

เพียงกดปุ่มก็เติมเงินเข้าแอปได้ทันที
50, 100, 150, 300, 500, 1,000 หรือ 2,000 บาท