การขอ QR Code สำหรับแนะนำลูกค้า 7-Eleven
เพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลด

กรอกข้อมูล รหัสพนักงาน, ชื่อ-นามสกุล, รหัสสาขา, ชื่อสาขา และ เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทได้ ที่นี่

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการกดส่งข้อมูล และขอความร่วมมือกรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
และไม่เปลี่ยนเบอร์ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีผลต่อการทำจ่ายเงินรางวัล

3 ขั้นตอนการแนะนำลูกค้าเพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลด:

1. ให้ลูกค้าสแกน QR Code ส่วนตัวของพนักงาน เพื่อทำการสมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
(สำหรับลูกค้าที่ ไม่เคยใช้ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ใช้จ่ายที่ 7-Eleven)

กรณีลูกค้า ไม่มีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
หากตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีการใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอทเล็ท ครั้งแรก ที่ 7-Eleven ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7App สาขาใดก็ได้ ในวันและเวลาใดก็ได้ (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code ที่ได้รับจากพนักงาน) พนักงานเจ้าของ QR Code ที่เป็นผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัล 30 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของตนเอง

กรณีลูกค้าที่ มีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ในกรณีที่ชักชวนลูกค้าที่มีแอป หรือ บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่แล้ว ก็สามารถได้รับเงินรางวัล 30 บาท/ ลูกค้า เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขว่าบัญชีนั้นต้องไม่เคยมีการใช้จ่ายที่ 7-Eleven มาก่อน (หากแต่ลูกค้าสามารถใช้จ่ายในร้านค้าอื่น หรือบริการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ได้) โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอทเล็ท ครั้งแรกที่ 7-Eleven ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7App สาขาใดก็ได้ ในวันและเวลาใดก็ได้ (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code ที่ได้รับจากพนักงาน) พนักงานเจ้าของ QR Code ที่เป็นผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัล 30 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของตนเอง

2. ให้ลูกค้ากรอกรหัสพนักงานที่ชักชวน และ เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการผูกกับบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และ กดยืนยัน ทั้งลูกค้าที่เพิ่งสมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท และมีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่แล้ว เพื่อรับสิทธื์ในการรับเงินรางวัล

3. ให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ที่ต้องการใช้งาน พร้อมแนะนำให้สมัคร เติมเงิน และใช้จ่ายครั้งแรกที่เซเว่น (สามารถเลือกดาวน์โหลดแอปใดก็ได้)

ตรวจสอบยอดลูกค้า และยอดเงินที่จะได้รับ:

พนักงานสแกน QR Code (1.1) เพื่อเข้าไปดูยอดเงินที่จะได้รับ
และ สแกน QR Code (1.2) เพื่อดูขั้นตอนการแนะนำลูกค้าเพื่อใช้งานพร้อมเงื่อนไข

1.1 QR Code บน: ดูยอดเงินที่จะได้รับในเดือนนั้นๆ หรือ
สามารถตรวจสอบยอดของตัวเองได้โดยการ คลิก link นี้

1.2 QR Code ล่าง: ขั้นตอนการแนะนำลูกค้าเพื่อใช้งานพร้อมเงื่อนไข

ขั้นตอนการรับเงินรางวัล:

พนักงานรอรับเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของตนเอง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

* หมายเหตุ:

  • ในกรณีลูกค้าใหม่ ที่ไม่เคยมีการใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในเซเว่นมาก่อน แต่มีหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกับลูกค้าเก่าที่เคยมีบัญชีทรูมันนี่อยู่ก่อนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอแจ้งว่าอาจไม่สามารถแยกบัญชีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้ เพราะหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนบัญชีเป็นหมายเลขเดียวกัน ดังนั้นในกรณีนี้ลูกค้าอาจไม่ถูกนำมานับในการคำนวณเงินรางวัลของพนักงาน
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายเงินรางวัล หากพบว่ามีการทำรายการที่ส่อไปในทางทุจริต

2 ขั้นตอนการแนะนำลูกค้าเพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลด:

1. ให้ลูกค้าสแกน QR Code ส่วนตัวของพนักงาน เพื่อทำการสมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

กรณีลูกค้า ไม่มีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
หากตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีการใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอทเล็ท ครั้งแรก ที่ CP FreshMart ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท สาขาใดก็ได้ ในวันและเวลาใดก็ได้ ชำระขึ้นต่ำ 100 บาท (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code ที่ได้รับจากพนักงาน) พนักงานที่เป็นผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัล 20 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของตนเอง

กรณีลูกค้าที่ มีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ในกรณีที่ชักชวนลูกค้าที่มีแอป หรือ บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่แล้ว ก็สามารถได้รับเงินรางวัล 20 บาท/ ลูกค้า เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขว่าบัญชีนั้นต้องไม่เคยมีการใช้จ่ายที่ CP FreshMart มาก่อน (หากแต่ลูกค้าสามารถใช้จ่ายในร้านค้าอื่น หรือบริการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ได้) โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอทเล็ท ครั้งแรกที่ CP FreshMart ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ในวันและเวลาใดก็ได้ (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code ที่ได้รับจากพนักงาน) พนักงานเจ้าของ QR Code ที่เป็นผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัล 20 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของตนเอง

พิเศษเพิ่มเติม
หากลูกค้าจากกรณีข้างบน กลับมาซื้อของที่ ซีพี เฟรชมาร์ท ขั้นต่ำ 100 บาท ในวันถัดไป หรือหลังจากวันที่ซื้อครั้งแรก (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ทำการซื้อครั้งแรก) พนักงานคนเดิมจะได้รับเงิน อีก 10 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของตนเอง

2. ให้ลูกค้ากรอกรหัสพนักงานที่ชักชวน และ เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการผูกกับบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และ กดยืนยัน ทั้งลูกค้าที่เพิ่งสมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท และมีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่แล้ว เพื่อรับสิทธื์ในการรับเงินรางวัล

ดูยอดเงินที่จะได้รับในเดือนนั้นๆ สามารถตรวจสอบยอดของตัวเองได้โดยการ คลิก link นี้

ขั้นตอนการรับเงินรางวัล:

พนักงานรอรับเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของตนเอง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

2 ขั้นตอนการแนะนำลูกค้าเพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลด:

1. ให้ลูกค้าสแกน QR Code ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อทำการสมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

กรณีลูกค้า ไม่มีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
หากตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีการใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอทเล็ท ครั้งแรก ที่ ทรูคอฟฟี่ หรือ ทรูสเฟียร์ ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท สาขาใดก็ได้ ในวันและเวลาใดก็ได้ (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code ที่ได้รับจากพนักงาน) สาขาที่เป็นผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัล 20 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้จัดการสาขา

กรณีลูกค้าที่ มีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ในกรณีที่ชักชวนลูกค้าที่มีแอป หรือ บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่แล้ว ก็สามารถได้รับเงินรางวัล 20 บาท/ ลูกค้า เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขว่าบัญชีนั้นต้องไม่เคยมีการใช้จ่ายที่ ทรู คอฟฟี่ หรือ ทรู สเฟียร์ มาก่อน (หากแต่ลูกค้าสามารถใช้จ่ายในร้านค้าอื่น หรือบริการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ได้) โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอทเล็ท ครั้งแรกที่ ทรู คอฟฟี่ หรือ ทรู สเฟียร์ ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ในวันและเวลาใดก็ได้ (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code ที่ได้รับจากพนักงาน) สาขาที่ลูกค้าสแกน QR Code จะได้รับเงินรางวัล 20 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้จัดการสาขา

2. ให้ลูกค้ากรอกรหัสสาขาที่ชักชวน และ เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการผูกกับบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และ กดยืนยัน ทั้งลูกค้าที่เพิ่งสมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท และลูกค้ามีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่แล้ว เพื่อรับสิทธื์ในการรับเงินรางวัล

ดูยอดเงินที่จะได้รับในเดือนนั้นๆ สามารถตรวจสอบยอดของตัวเองได้โดยการ คลิก link นี้

ขั้นตอนการรับเงินรางวัล:

เงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของผู้จัดการร้าน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

2 ขั้นตอนการแนะนำลูกค้าเพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลด:

1. ให้ลูกค้าสแกน QR Code ส่วนตัวของพนักงาน เพื่อทำการสมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

กรณีลูกค้า ไม่มีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
หากตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีการใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอทเล็ท ครั้งแรก ที่ เชสเตอร์ ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท สาขาใดก็ได้ ในวันและเวลาใดก็ได้ (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code ที่ได้รับจากพนักงาน) โดยมีการชำระขั้นต่ำ 50 บาท พนักงานที่เป็นผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัล 20 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของตนเอง

กรณีลูกค้าที่ มีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ในกรณีที่ชักชวนลูกค้าที่มีแอป หรือ บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่แล้ว ก็สามารถได้รับเงินรางวัล 20 บาท/ ลูกค้า เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขว่าบัญชีนั้นต้องไม่เคยมีการใช้จ่ายที่ เชสเตอร์มาก่อน (ลูกค้าอาจจะใช้จ่ายในร้านค้าอื่น หรือบริการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ได้) โดยลูกค้าจะต้องใช้ชำระเงินขั้นต่ำ 50 บาท ด้วย ทรูมันนี่ วอทเล็ท ครั้งแรกที่ เชสเตอร์ ในวันและเวลาใดก็ได้ (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code ที่ได้รับจากพนักงาน) พนักงานเจ้าของ QR Code ที่เป็นผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัล 20 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของตนเอง

2. ให้ลูกค้ากรอกรหัสพนักงานที่ชักชวน และ เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการผูกกับบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และ กดยืนยัน ทั้งลูกค้าที่เพิ่งสมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท และมีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่แล้ว เพื่อรับสิทธื์ในการรับเงินรางวัล

ดูยอดเงินที่จะได้รับในเดือนนั้นๆ สามารถตรวจสอบยอดของตัวเองได้โดยการ คลิก link นี้

ขั้นตอนการรับเงินรางวัล:

พนักงานรอรับเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของตนเอง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป