7-Eleven seven eleven ซื้อของ 7 Eleven 7-11 7 11
1. กดปุ่ม
“จ่ายเงิน”
2. แจ้งพนักงานว่า “จ่ายด้วย TrueMoney Wallet”
3. ยืนยัน
การทำรายการ
7-Eleven แลกของเซเว่น โปรโมชั่น 7-11 แลกของ 7 11 ของพรีเมี่ยม 7 11 ล่าสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
จ่ายง่าย ได้ลุ้นกับ TrueMoney Wallet

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
ต่อที่หนึ่ง :
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งาน ได้ฟรี
2. ซื้อสินค้าที่ร้านค้าใดก็ได้ตามที่กำหนดด้านล่างนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet กำหนดขั้นต่ำ 1 บาท จะได้รับสิทธิเล่นเกมจำนวน 1 ครั้ง (สำหรับลูกค้าที่สมัคร TrueMoney Wallet ใหม่ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม คือสิทธิเล่นเกมฟรีจำนวน 1 ครั้ง โดยไม่ต้องซื้อสินค้าก่อน)

2.1 ร้าน 7-Eleven
2.2 ร้าน TrueCoffee
2.3 ร้าน Kanemochi
2.4 ร้าน Paul
2.5 ร้าน A&W
2.6 ร้าน Jeffer Steak
2.7 ร้าน Kimju

3. คลิกแบนเนอร์รายการส่งเสริมการขาย “จ่ายง่าย ได้ลุ้นกับ TrueMoney Wallet” บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet กดปุ่ม “เล่นเกม” และกดปุ่ม “Play” ลุ้นรับรางวัลเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet รางวัลละ 2, 5, 10, 20, 50, 100 บาท หรือรับสิทธิ์การลุ้นรางวัลเพิ่มอีก 3 ครั้ง
4. หากต้องการรับสิทธิในการเล่นเกมเพิ่มเติม สามารถทำได้โดยการซื้อสินค้าด้วย TrueMoney Wallet ที่ร้านค้าตามข้อ 2.
5. กรอกข้อมูลยืนยันการรับสิทธิ์ และกดยืนยันข้อมูล

ต่อที่สอง :
แคปเจอร์หน้าจอที่ได้รับรางวัลต่อที่หนึ่งจากการเล่นรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายง่าย ได้ลุ้นกับ TrueMoney Wallet” บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และแชร์ภาพที่ได้แคปเจอร์ บนหน้าเฟซบุ๊ค หรืออินสตาแกรมของตน (ตั้งสถานะการแชร์เป็นแบบสาธารณะ) พร้อมพิมพ์ข้อความและติดแฮชแท็ก “#truemoneylucky” เพื่อลุ้นรับรางวัล Samsung Note 8 จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข
1.ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายง่าย ได้ลุ้นกับ TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2.รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3.ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4.ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับสิทธิ์เล่นเกมเพิ่มเติม 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าด้วยแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ที่ร้านค้า แต่ทั้งนี้ รับสิทธิ์เล่นเกมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 15 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
5.สำหรับการซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ไม่รวมถึงสินค้าดังต่อไปนี้ เหล้า, เบียร์, บุหรี่, ไพ่, พ.ร.บ., นมผงสูตรสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก., บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด, บัตรและสลิปเติมเงินทุกชนิด, เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด, Air Card, หลอด กฟผ., เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่, กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บัตรสมาชิก 7-Card, บัตรเติมเงิน Smart Purse, บัตร A-Cash, บัตรเกมส์ Ran, สลิปเกมส์และสลิปอินเตอร์เน็ตทุกชนิด, แท็บเล็ต, สลิปดูหนังและช่องรายการทุกประเภท, แพ็คเกจทรูทุกประเภท, แสตมป์ไปรษณียากรณ์, ตั๋วเครื่องบิน, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, สินค้าการกุศล, สินค้า พรีเมี่ยมทุกชนิด, 24 Catalog, ซิมการ์ดแบบรายเดือน, กล่องรับสัญญาณทุกชนิด, เสาอากาศ
6.บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับต่อที่สอง ครั้งละ 1 รางวัล โดยสุ่มเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจากทางเฟซบุ๊ค และทางอินสตาแกรม โดยประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney ตามวันเวลาดังนี้

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

7.ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับต่อที่สองจะต้องนำเงินสดมาชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลสำหรับต่อที่สองตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่มารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
8.ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับต่อที่สองต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ณ ชั้น 32 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-18.00น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้

8.1 กรณีมารับของรางวัลสำหรับต่อที่สองด้วยตนเอง ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของตน และหลักฐานการแชร์รูปภาพของตนมาแสดงต่อบริษัท
8.2 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลสำหรับต่อที่สองแทน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับต่อที่สอง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการแชร์รูปภาพมาแสดงต่อบริษัท
ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัลสำหรับต่อที่สองจากบริษัท ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

9.บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลต่อที่สองของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการTrue Money Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
10.รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
11.ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
12.กรณีที่ซื้อสินค้า และภายหลังทำการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าว (Void / Refund) บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
13.ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
14.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
15.การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
16.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240