บริการของ
TrueMoney Transfer ดีอย่างไร

รับเงินได้ทันที
ผู้รับสามารถรับเงินได้ทันทีที่ได้รับข้อมูลการโอน โดยสามารถขอรับเงินจากทรูมันนี่สาขาไหนก็ได้
ค่าธรรมเนียมต่ำ
ค่าธรรมเนียมสาหรับการโอนเงินเริ่มต้นที่เพียง 50 บาท นอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ยังเป็นอัตราคงที่
หมายเหตุ: ไม่มีค่าธรรมเนียม จนกว่าจะประกาศให้ทราบต่อไป
ไม่มีค่าธรรมเนียม
สำหรับการรับเงิน
ผู้รับจะได้รับเงินเต็มจำนวนที่ผู้ส่งโอนโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมปลายทางสำหรับการรับเงิน
สะดวก สบาย ปลอดภัย
ด้วยจำนวนสาขาที่เยอะ
สาขาทรูมันนี่มีทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน มีจำนวนมากทำให้การส่งหรือรับเงิน สะดวก สบาย และปลอดภัย