วิดีโอสาธิตวิธีการส่งและรับเงินผ่าน TrueMoney Transfer

วิธีการส่งและรับเงินผ่าน TrueMoney Transfer

กรอกใบสมัคร
(กรอกแค่ครั้งเดียว) ใส่ข้อมูลผู้รับเงิน
และชำระเงิน
รับใบเสร็จโอนเงิน
และรอรับ SMS แจ้งรหััสรับเงิน
ผู้ส่งแจ้งรหัส
รับเงินให้กับผู้รับ
ผู้รับแจ้งรหัสรับเงิน
ที่ทรูมันน่ีสาขาใดก็ได้ พร้อมแสดงหลักฐาน
เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์
รับเงิน
และใบเสร็จรับเงิน