สะดวก เร็ว ง่าย
เมื่อใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท

จ่ายค่าโดยสาร Smart Bus สระบุรี สาย 9

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
โปรโมชั่นชำระค่าโดยสารรถประจำทางสาย 9 (จังหวัดสระบุรี)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดของรางวัล
1. ชำระค่าโดยสารรถประจำทางสาย 9 ที่จังหวัดสระบุรี ด้วยการแสกนคิวอาร์โค้ดในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. ได้รับรางวัลเป็นเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ททันที จำนวน 5 (ห้า) บาท ต่อการชำระค่าโดยสารประจำทาง 1 (หนึ่ง) ครั้ง
3. จำกัดจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 12,000 (หนึ่งหมื่นสองพัน) สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้จ่ายง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

1.ล็อคอินเข้าแอป
เติมเงินก่อนการใช้งาน

2. เลือกเมนู
จ่ายเงินร้านค้า

3. แสกนจ่าย
ที่เครื่องชำระค่าโดยสาร

4. ทำรายการสำเร็จ

ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Smart Pay
ช่องทางชำระเงินอัตโนมัติ