ซื้อประกันการเดินทาง รับเงินคืน
ซื้อประกันการเดินทาง รับเงินคืน

ซื้อประกันการเดินทาง

เริ่มต้น 70 บาท ได้รับเงินคืน 40%

รับประกันการเดินทางโดย บมจ.กรุงเทพประกันภัย
คุ้มครองตลอดการเดินทาง ทุกที่ทุกเวลา สำหรับผู้เดินทาง เพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน ศึกษาต่อ หรือขอวีซ่า พร้อมให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทางสูญหาย เที่ยวบินล่าช้า พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง Bangkok Insurance Hotline Centre ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขรายการส่งเริมการขาย

ข้อมูลโปรโมชั่นอื่นๆ