รายการส่งเสริมการขาย
เทศกาลนี้ จ่ายน้อย อร่อยมาก รับเงินคืนทันที 20% เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ร้านทรู พอยท์แอนด์เพย์ ร้านอร่อยได้ใจเด็ก

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้และชำระค่าสินค้าด้วย TrueMoney Wallet ณ ร้านค้าดังต่อไปนี้

ลำดับชื่อร้านย่าน
1KISS BKKThe Gump อารีย์
2ANUB Caféห้วยขวาง
3จิงจิงไอศกรีมแอนด์คาเฟ่เยาวราช
4ปัง ปัง เยาวราชเยาวราช (Night Market)
5ARATA zakka and caféพรานนก
6ตี่ตี๋ชานมไข่มุกเยาวราช
7จีน่าน้ำปั่นกะปังเย็นวังหลัง
8Peanocchioวังหลัง
9เครปไส้แตก101 ทรูดิจิตัล
10อิฏฐ์ปัง101 ทรูดิจิตัล
11Green Bake by Greenตลาดน้อย
12เกมส์ทูเกทเตอร์มศว.
13พิซซ่าแทงโก้อ่อนนุช
14ร้านต้นกก (ตลาดละลายทรัพย์)สีลม
15Jinta Homemade IcecreamOnline
16Fuu.SoufflepancakeThe Gump อารีย์
17สิงโตโปเตโต้อุดมสุขวอล์ค
18ไอยัม ซูชิอุดมสุขวอล์ค
19ร้าน Daily Dose101 ทรูดิจิตัล
20คินุโดนัท สาขาศรีวรา Kinu Donut Ari @Sivara Branchทาวน์อินทาวน์

รางวัล
รับเงินคืนร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อ เข้าบัญชี TrueMoney Wallet ทั้งนี้ รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “อิ่มเพลิน ทุกเทศกาล รับเงินคืนทันที 20% เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ร้านทรูพอยท์แอนด์เพย์ ร้านอร่อยได้ใจเด็ก” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
3. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 (หนึ่ง) ร้านค้า ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240