รายการส่งเสริมการขาย
เทศกาลนี้ จ่ายน้อย อร่อยมาก รับเงินคืนทันที 20% เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ร้านทรู พอยท์แอนด์เพย์ ร้านอร่อยและสดชื่นรับซัมเมอร์

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้และชำระค่าสินค้าด้วย TrueMoney Wallet ณ ร้านค้าดังต่อไปนี้

ลำดับชื่อร้านย่านวัน-เวลา /เปิด-ปิด
1Kupp Koffee Roasterอโศกเปิด 7.30-19.00 หยุดวันอาทิตย์
2อ้วนกิ่งเพชร สาขา สเตเดียม วันสยามเปิดทุกวัน 12.00 – 00.00
3น้ำเต้าหู้เยาวราชเปิดทุกวัน 12.00 – 00.00
4Sweet Time (เยาวราช กลางคืน)เยาวราชเปิดทุกวัน 18.00 – 22.00
5Black Jackทาวน์อินทาวน์เปิดทุกวัน 11.00 – 18.00
6ไอติมผัด (ยศเส)ยศเสเปิดทุกวัน 10.00 – 21.30
7ไอติมหม้อไฟ ยศเสยศเสเปิดทุกวัน 18:30 – 23:00
8เรือนจำนมสดตลาดอินดี้เปิดทุกวัน 17.00 – 00.00
9อาอี๊ หวานเย็นเยาวราชหยุดวันจันทร์ 10.00 – 21.00
10123 Bangkok Coffeeอโศกเปิดทุกวัน 06.30-18.00
11น้ำดอกไม้ (The Street)รัชดาภิเษกเปิดทุกวัน 10.00 – 00.00
12Itti Homemade Icecreamสยามเปิดทุกวัน 16.00 – 22.00
13โทฟุ ซอฟท์สีลมเปิด จ-ศ 07.00 – 17.00
14a-do-po kafeเจริญกรุงจันทร์ – ศุกร์ 07:00 – 21:00
เสาร์, อาทิตย์ 09:00 – 19:00
15yea cafeเสาชิงช้าเปิดทุกวัน 10.00 – 18.00
16Foxhole Bkkศาลเจ้าพ่อเสือปิดอังคาร 9.30 – 20.00
17Summer Iceอุดมสุขเปิดทุกวัน 08.00 – 20.00
18ชูใจ สเตชั่นอโศกจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 20.00
เสาร์, อาทิตย์ 10:00 – 20:00
19Mr.Flint CAFEราชวัตรเปิดทุกวัน 07.00 – 18.00
20Coco Cabana Siam squareสยามเปิดทุกวัน 10.30 – 21.00

รางวัล
รับเงินคืนร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อ เข้าบัญชี TrueMoney Wallet ทั้งนี้ รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เทศกาลนี้ จ่ายน้อย อร่อยมาก รับเงินคืนทันที 20% เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ร้าน ทรู พอยท์แอนด์เพย์ ร้านอร่อยและสดชื่นรับซัมเมอร์” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
3. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 (หนึ่ง) ร้านค้า ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240