เลิฟเลย โปรนี้!!
จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 30 บาท

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าสมัครทรู มันนี่ใหม่ และจ่ายบิลทรูผ่านทรู มันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก
จ่ายต่ำเพียง 50 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 30 บาท!!

ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2563
*จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น*

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เลิฟเลย โปรนี้!! จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 30 บาท

รายการส่งเสริมการขาย

 1. ลูกค้าสมัครทรู มันนี่ใหม่ และจ่ายบิลทรู ผ่านทรู มันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก ที่ช่องทาง แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True iService / True ID และเลือกจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น เมื่อชำระบิลทรูขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป รับเงินคืนจำนวน 30 บาท ทันที รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

 2. จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2563

รางวัลและเงื่อนไขการให้รางวัล

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

“เลิฟเลย โปรนี้!! จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 30 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

 3. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “เลิฟเลย โปรนี้!! จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 30 บาท”  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าที่สมัครบริการและชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับเงินคืน ดังนี้
  1. รับเงินคืนจำนวน 30 บาท เมื่อชำระบิลทรูขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป ทันที รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
  2. จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น

 1. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือ อายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 2. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้

 3. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

จ่ายบิลทรูเลย