จ่ายคุ้มคืนแรง
จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100 บาท รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563
หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

*ได้รับเงินคืนจำนวน 50 บาทต่อ 1 รายการชำระบิลทรูขั้นต่ำ 100 บาท
(ได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ)
*ได้รับเงินคืนสูงสุด 2 สิทธิ์หรือ 100 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
*จำนวนจำกัด 30,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
จ่ายคุ้มคืนแรง จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100 บาท รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท

สิทธิพิเศษ:
สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
เมื่อลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน (บุคคลธรรมดา) พร้อมสมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และจ่ายบิลทรูผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True iService / True ID โดยเลือกผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในวันเดียวกัน รับเงินคืนรวมมูลค่าสูงสุด 100 บาท
*ได้รับเงินคืนจำนวน 50 บาทต่อ 1 รายการชำระบิลทรู ขั้นต่ำ 100 บาท
(ได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ)

สำหรับลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
เมื่อลูกค้าสมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และจ่ายบิลทรูผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True iService / True ID โดยเลือกผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในวันเดียวกัน รับเงินคืนรวมมูลค่าสูงสุด 100 บาท
*ได้รับเงินคืนจำนวน 50 บาทต่อ 1 รายการชำระบิลทรู ขั้นต่ำ 100 บาท
(ได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ)
*สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอชแบบรายเดือน ที่ได้รับ SMS เชิญชวนจากแคมเปญนี้เท่านั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน (บุคคลธรรมดา) พร้อมสมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และเลือกชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับเงินคืนรวมมูลค่าสูงสุดกว่า 100 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ลูกค้าดำเนินการเปิดเบอร์ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา พร้อมสมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท และจ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100บ. ภายในวันเดียวกัน รับเงินคืน 50 บาท
(ได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ)
2. ลูกค้าจาก ข้อที่ 1. จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เข้ามาจ่ายบิลผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเนื่อง ภายในเดือนที่ 2 ได้รับเงินคืนทันที 50 บาท

*จำกัดสิทธิ์ได้รับเงินคืนสูงสุดจำนวน 2 สิทธิ์หรือ 100 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

ระยะเวลาการเข้ารับสิทธิ์ และรอบการรับเงินคืน ตามรายละเอียดดังนี้

พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563 มกราคม 2564
ลูกค้าดำเนินการ
1) เปิดเบอร์ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา
2) สมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท
3) จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100บ.ภายในวันเดียวกัน
รับเงินคืน 50บ. (ภายใน 7 วันทำการ)
จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100บ.ภายในเดือนธันวาคม
รับเงินคืนทันที 50บ.
ลูกค้าดำเนินการ
1) เปิดเบอร์ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา
2) สมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท
3) จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100บ.ภายในวันเดียวกัน
รับเงินคืน 50บ. (ภายใน 7 วันทำการ)
จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100บ.ภายในเดือนมกราคม
รับเงินคืนทันที 50บ.

ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอชแบบรายเดือน (บุคคลธรรมดา) ที่ได้รับ SMS เชิญชวนจากแคมเปญนี้ เมื่อสมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และเลือกชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับเงินคืนรวมมูลค่าสูงสุดกว่า 100 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ลูกค้าดำเนินการสมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท และจ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100บ. ภายในวันเดียวกัน รับเงินคืน 50 บาท (ได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ)
2. ลูกค้าจาก ข้อที่ 1. จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เข้ามาจ่ายบิลผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเนื่อง ภายในเดือนที่ 2 ได้รับเงินคืนทันที 50 บาท

*จำกัดสิทธิ์ได้รับเงินคืนสูงสุดจำนวน 2 สิทธิ์หรือ 100 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

ระยะเวลาการเข้ารับสิทธิ์ และรอบการรับเงินคืน ตามรายละเอียดดังนี้

พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563 มกราคม 2564
ลูกค้าดำเนินการ
1) สมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2) จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100บ.ภายในวันเดียวกัน
รับเงินคืน 50บ. (ภายใน 7 วันทำการ)
จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100บ.ภายในเดือนธันวาคม
รับเงินคืนทันที 50บ.
ลูกค้าดำเนินการ
1) สมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2) จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100บ.ภายในวันเดียวกัน
รับเงินคืน 50บ. (ภายใน 7 วันทำการ)
จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100บ.ภายในเดือนมกราคม
รับเงินคืนทันที 50บ.

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายคุ้มคืนแรง จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 100 บาท รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
4. ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ
5. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือ ส่อ-เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระค่าบริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
6. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ของบริษัทฯได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

จ่ายบิลทรูเลย