ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
รับ 30 ทรูพอยท์ เมื่อชำระครั้งแรกที่ร้านค้าใหม่ที่กำหนด

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก ที่ร้านค้าใหม่ที่กำหนดที่เริ่มรับชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท (รูปแบบการชำระผ่านบาร์โค้ดในแอปและให้ร้านค้าแสกนเท่านั้น) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ณ ร้านค้าที่กำหนดดังนี้ ;

1. COCO Fresh
2. Punthai
3. Coffee World
4. Fitness First Thailand
5. Mangpong
6. Gizman
7. Stardust
8. Remax
9. Klean Square
10. Joseph
11. Zwilling
12. Foodcourt at Suntower
13. Foodcourt at Suan Boon Yopatham Lamphun School
14. Taliew

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
1. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น
2. เมื่อชำระค่าสินค้าที่ร้านค้าใหม่ที่กำหนดเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 18 พฤจิกายน 2563
3. ทุกๆ 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ อัตโนมัติตามปกติหลังชำระด้วยทรูมันนี่ และลูกค้าจะได้รับเพิ่มอีก 30 ทรูพอยท์ วันที่ 26 พฤจิกายน 2563
4. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ โดยจะนับจากรายการชำระสินค้าครั้งแรกของเดือนนั้นๆ
5. ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่ใช้บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ใช้ชำระเงิน จะต้องสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟ เอชเท่านั้น และคะแนนทรูพอยท์จะเพิ่มให้กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตที่จดทะเบียนกับเลขหมายทรูมูฟ เอช นั้นๆ
6. เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่สมัครคู่กับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต้องไม่ถูกยกเลิกบริการ ณ วันที่ได้รับคะแนนทรูพอยท์
7. ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 ตุลาคม 2563 – 18 พฤจิกายน 2563
8. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
9. ทรูมันนี่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
10. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1240