ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
“รับโบนัสพิเศษทรูพอยท์ 5 เท่า เมื่อสมัครแพ็กเกจเสริมแบบรายเดือนที่กำหนด ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท (ปกติทุก 25.- รับ 1 ทรูพอยท์)”

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
16 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
สมัครแพ็กเกจเสริมแบบรายเดือนที่กำหนด และชำระค่าบริการแพ็กเกจเสริมดังกล่าวด้วยการตัดผ่านเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

ของรางวัล
รับ 5 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อแพ็กเกจเสริมที่กำหนดด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทครบ 25 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข
1. โบนัสพิเศษ ทรูพอยท์ 5 เท่า สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) ในระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา (“ผู้ใช้บริการ”) เมื่อสมัครแพ็กเกจเสริมที่กำหนด ผ่านแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ หรือ ผ่านเวปทรูมันนี่ ด้วยบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

2. สิทธิพิเศษนี้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมทรูพอยท์ จากการชำระค่าบริการแพ็กเกจเสริมที่กำหนดสำหรับระบบรายเดือน ผ่านช่องทางชำระเงินด้วยบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท (ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทุกๆ 25 บาท รับ ทรูพอยท์ 5 คะแนน (ไม่จำกัดจำนวน ทรูพอยท์)

3. หมายเลขที่ได้รับ ทรูพอยท์ คือ หมายเลขที่ได้รับแพ็กเกจเสริม เช่น

• เจ้าของบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทหมายเลข A ซื้อให้หมายเลข A หมายเลข A เป็นหมายเลขที่ได้รับทรูพอยท์
• กรณีเจ้าของบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทหมายเลข A ซื้อให้หมายเลข B หมายเลข B เป็นหมายเลขที่ได้รับ ทรูพอยท์

4. การคำนวนมูลค่าแพ็กเกจเสริมสำหรับรับคะแนนทรูพอยท์ เป็นการคำนวนจากมูลค่ารวมของแพ็กเกจเสริมที่ซื้อต่อครั้งเท่านั้น ไม่ได้เป็นการคำนวนจากมูลค่าสะสมในการซื้อแพ็กเกจเสริม
5. เศษของมูลค่าแพ็กเกจเสริมที่เหลือจากทุกๆ 25 บาท จะไม่นำมาคำนวณ หรือสะสมใดๆ เช่น กรณีนอกระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการแพ็กเกจเสริมผ่านช่องทางชำระเงินด้วยบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทเป็นเงิน 149 บาท หมายเลขที่สมัครใช้บริการจะได้รับคะแนนสะสม ทรูพอยท์ จำนวน 5 คะแนน ส่วนเหลือ 24 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณ

6. แพ็กเกจที่ร่วมรายการนี้ ได้แก่ แพ็กเกจเสริมแบบรายเดือนที่กำหนด ดังนี้

• แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 5GB + ดูทรูไอดี ใช้งาน 7 วัน แบบรายครั้ง
• แพ็กเกจโทรทุกเครือข่าย100นาที7วันฟรีเน็ต100MB
• แพ็กเกจโทรทุกเครือข่าย100นาที15วันเน็ต100MB
• แพ็กเกจโทรทุกเครือข่าย220นาที15วันเน็ต250MB
• แพ็กเกจเน็ต 25GB 179บาท 10วัน
• แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 2 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน
• แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 12GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7วัน
• แพ็กเกจเน็ต 1GB พร้อมเน็ต VDO Conference ประชุมผ่านแอปดังไม่อั้นไม่จำกัด (ต่ออายุอัติโนมัติทุก 30วัน จำนวน 3 รอบ)
• แพ็กเกจเน็ต 50GB+WiFi ไม่อั้น พร้อมเน็ต VDO Conference ประชุมผ่านแอปดังไม่อั้นไม่จำกัด (ต่ออายุอัติโนมัติทุก 30วัน จำนวน 3 รอบ)
• แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 3 GB (ปกติ1.5GB) แบบรายครั้ง ใช้งาน 1 วัน
• แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 16 GB (ปกติ 8GB) แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน
• แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 1 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 1 วัน
• แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 9 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 5 วัน
• แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 5 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน
• แพ็กเกจแพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 15 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 15 วัน
• เน็ตเต็มสปีด 8 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 15 วัน

7. การซื้อแพ็กเกจเสริมรายเดือนแบบต่ออายุอัตโนมัติ จะได้รับสิทธิในการรับทรูพอยท์ครั้งแรกครั้ง เพียงครั้งเดียวที่มีการซื้อผ่านช่องทางของทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น

8. ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากทำรายการเสร็จสมบูรณ์

9. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน–31 กรกฎาคม 2563

10. การยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสม ทรูพอยท์ บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิการแลกรับสิทธิพิเศษใดๆ หากปรากฏในขณะนี้ หรือภายหลังว่า

• ผู้ใช้บริการมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนเติมเงินด้วยมือถือ หรือเป็นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล หรือเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง ทั้งนี้ ตามที่บริษัทประกาศกำหนด หรือที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้ใช้บริการได้รับคะแนนสะสม “ทรูพอยท์” มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ หรืออาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) ด้วย
• ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อรวมกัน

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหรืออนุญาตให้ใช้คะแนนสะสม “ทรูพอยท์” แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่มีเจตนานำคะแนนสะสมดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ ผู้ใช้บริการที่ทุจริต ฉ้อฉล หรือมีเจตนาหรือมีพฤติกรรม ส่อไปในทางที่จะนำคะแนนสะสม “ทรูพอยท์” ดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ จะไม่มีสิทธิใช้คะแนนสะสม ทรูพอยท์ ของบริษัทแต่อย่างใด หากบริษัททราบว่ามีการนำคะแนนสะสม “ทรูพอย” ไปใช้ในเชิงธุรกิจ บริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือเรียกคืนคะแนนสะสม “ทรูพอยท์” ดังกล่าว หรือเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ผู้ใช้บริการได้แลกรับไปแล้ว รวมถึงเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการชดใช้ราคา หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ได้รับจากการใช้คะแนนสะสม “ทรูพอยท์” ดังกล่าวได้ทุกประการด้วย เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น

12. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

14. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้