ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
เลือกกด “จ่ายบิล ทรูมูฟ เอช”

ระบุข้อมูล เช่น กรอกเบอร์โทรศัพท์
ทรูมูฟ เอช กด NEXT

เลือกช่องทางการชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท, บัตรเครดิตหรือเดบิต หรือบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้

ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
และกดเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน

แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ
และรับ SMS ยืนยันการทำรายการ

วิธีชำระเงิน ชําระหนี้ กยศ จ่ายค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟออนไลน์ผ่าน truemoney wallet
ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เลือกกด “จ่ายบิล ทรูมูฟ เอช”
ระบุข้อมูล เช่น กรอกเบอร์โทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช กด NEXT
เลือกช่องทางการชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท, บัตรเครดิตหรือเดบิต หรือบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้
ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกดเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน
แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ และรับ SMS ยืนยันการทำรายการ

ขั้นตอนการเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต

ชำระค่าบริการทรูมูฟเอชได้ง่ายๆ ด้วย
แอป TrueMoney Wallet แถมแพ็กเน็ตถึง 2 GB

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
“จ่ายบิลค่าบริการแบบรายเดือน ทรูมูฟ เอช เต็มจำนวน ภายในวันครบกำหนดชำระ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ท รับเน็ตฟรี 2 GB พิเศษเมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิต รับเพิ่ม เงินคืน 15%”

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา แบบรายเดือนที่ชำระค่าบริการทรูมูฟ เอช ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรีจำนวน 2 กิ๊กกะไบท์ (Gigabyte หรือ GB) เพิ่มเติมจากสิทธิที่ได้รับในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเมื่อผู้ใช้บริการนำยอดค่าใช้บริการตามใบแจ้งค่าใช้บริการทรูมูฟ เอช มาชำระผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ท (TrueMoney Wallet application) โดยผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการตามช่องทางที่กำหนดเต็มจำนวน ภายในวันครบกำหนดชำระค่าบริการในแต่ละรอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
3. รายการส่งเสริมการขายที่ไม่สามารถรับสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ คือ รายการส่งเสริมการขาย Share plan และ Share Net
4. เงื่อนไขการได้รับเน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบท์ (GB)

4.1 เมื่อมีการชำระค่าบริการตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 2 แล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิโดยอัติโนมัติ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่วันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน (ยกเว้นเป็นการเข้าชำระค่าบริการผ่านแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ท ด้วย aircard และ/หรือ iPad ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถกด USSD ได้)
4.2 จำกัดสิทธิรับเน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบต์ (GB)เพียง 1 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น
4.3 เน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบต์ (GB) สามารถใช้งานได้นาน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน
4.4 หากผู้ใช้บริการได้รับเน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบต์ (GB) ไปแล้ว จะไม่สามารถรับสิทธิเพิ่มได้อีกจนกว่าจะครบรอบ 30 วัน และจะได้รับเพิ่มต่อเมื่อทำการชำระค่าบริการเต็มจำนวนอีกครั้งในเดือนถัดไป
4.5 การคิดค่าบริการการใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ระบบจะหักจากปริมาณเน็ต 2 กิ๊กกะไบท์ (GB) ที่ได้รับนี้จนหมดก่อน จากนั้นจึงจะคิดค่าบริการโดยคำนวณตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ และหากมีการใช้ เกินจากสิทธิที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายหลัก ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักนั้นๆ เช่นกัน
4.6 ผู้ใช้บริการที่สามารถรับสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้จะต้องไม่ถูกระงับการใช้บริการ