เน็ตทรู 1 mbps ไม่ลดสปีด
เน็ตทรู 9 บาท
สมัครเน็ตทรูมูฟ
เน็ตทรูรายอาทิตย์

กด “สมัครสมาชิก” กรอกเบอร์มือถือ ที่คุณต้องการสมัคร และกด “รับรหัส OTP เพื่อยืนยัน”

เบอร์เน็ตทรู

ยืนยันรหัส OTP
ที่ได้จาก SMS

เน็ตทรู 4 mbps

กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสมัครสมาชิกและ กดยืนยันการสมัครสมาชิก

เช็คอินเตอร์เน็ตทรู

ลงทะเบียนสำเร็จ และ
เริ่มใช้งานทรูมันนี่ วอลเล็ท

สมัครเน็ตทรูรายสัปดาห์
เน็ตทรู15บาท
กด “สมัครสมาชิก” กรอกเบอร์มือถือ ที่คุณต้องการสมัคร และกด “รับรหัส OTP เพื่อยืนยัน”
เน็ตทรูรายเดือน เติมเงิน
ยืนยันรหัส OTP ที่ได้จาก SMS
เน็ตทรูรายวัน 15 บาท
กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสมัครสมาชิกและ กดยืนยันการสมัครสมาชิก
เน็ตทรู7วัน
ลงทะเบียนสำเร็จ และ เริ่มใช้งานทรูมันนี่ วอลเล็ท
เช็คโปรทรูมูฟ
เน็ตทรูรายเดือน
โปรเน็ตทรูรายวัน
เติมเงินอินเทอร์เน็ตทรู
เน็ตทรูรายวันแรงๆ

รายการส่งเสริมการขาย
“แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน เปิดซิมใหม่ รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท”

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการเลขหมายทรูมูฟ เอชใหม่แบบเติมเงิน จากซิมโซเชียล 4G+ ซิมชั่วโมงสบาย ซิม Super Fun ซิมเน็ต 4G+ ซิมซูเปอร์ฟรีเน็ต หรือซิมยกก๊วน โทรฟรีทั้งตำบล ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 แล้วซื้อแพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช จากช่องทางจำหน่ายทั่วไป ภายใน 90 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิดังนี้
2. สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ ภายใน 30 วันแรก รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวนร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของยอดแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตลอดทั้งรายการส่งเสริมการขาย
3. สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ มากกว่า 30 วัน และไม่เกิน 60 วัน รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวนร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของยอดแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ มากกว่า 60 วัน และไม่เกิน 90 วัน รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวนร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของยอดแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
5. รายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561
6. จำกัดสิทธิในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
7. จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทที่มีสถานะใช้งานอยู่ ทันที
เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
8. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลก็ยังสามารถรับรางวัลได้โดยต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ทั้งนี้ บริษัทจะมอบรางวัลให้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
9. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องมีการทำรายการชำระเงิน เติมเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ดำเนินการตามข้างต้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบ และยอมรับว่า บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่ได้โอนให้คืน
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัททรู มันนี่ จำกัด แต่อย่างใด
11. การเปิดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้บริการทรูมันนี่วอลเล็ท
12. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

12.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
12.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

13. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

รายการส่งเสริมการขาย
“แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าเติมเงินและรายเดือนรับเงินคืนสูงสุด 50%”

1. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน (Prepaid) ซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com โดยชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท หรือหักเงินในซิม
1.2 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน (Postpaid) ซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com โดยชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท หรือชำระรวมกับบิลทรู

2. การรับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

2.1 จำนวนร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของยอดแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สูงสุดไม่เกิน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเดือน สำหรับแพ็กเกจเสริมแบบ 7 (เจ็ด) วัน
2.2 จำนวนร้อยละ 30 (สามสิบ) ของยอดแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่จำกัดจำนวนครั้งสะสมสูงสุดไม่เกิน 25.- บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) ต่อบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเดือน สำหรับแพ็กเกจเสริมทั่วไป ยกเว้นแพ็กเกจเสริมแบบ 7 (เจ็ด) วัน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเช็คสถานะยอดเงินคืนได้โดยกด(ฟรี) *240# แล้วกดโทรออก
4. รายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2561
5. จำกัดสิทธิในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
6. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือนของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ซึ่งเปิดใช้งานมามากกว่า 30 วัน
7. จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทที่มีสถานะใช้งานอยู่ ทันที
8. เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
9. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลก็ยังสามารถรับรางวัลได้โดยต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ทั้งนี้ บริษัทจะมอบรางวัลให้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
10. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องมีการทำรายการชำระเงิน เติมเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ดำเนินการตามข้างต้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบ และยอมรับว่า บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่ได้โอนให้คืน
11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัททรู มันนี่ จำกัด แต่อย่างใด
12. การเปิดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้บริการทรูมันนี่วอลเล็ท
13. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

13.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
13.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

14. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

เน็ตทรูคืนเงิน 100%

พบกับโปรโมชั่น เน็ตทรู ขั้นเทพที่ให้ลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงินมีเน็ตทรูฟรีไปใช้ เพียงแค่เปิดเบอร์ใหม่ค่ายทรูมูฟ เอชใหม่แบบเติมเงิน โดยซื้อซิมตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 จนถึง 30 มิถุนายน 2561 เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์สมัครแพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช ขั้นเทพแล้วได้เงินคืนถึง 100% ของราคาแพ็กเกจ สูงสุดเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท ไม่ว่าจะสมัครแพ็กเน็ตช่องทางไหนก็ได้เงินคืนทันทีแค่เพียงสมัครภายใน 30 วันที่เปิดเบอร์ตามที่เงื่อนไขกำหนด

แต่ใครที่เพิ่งเปิดเบอร์มาหมาดๆ มาเกิน 30 วันแต่ไม่เกิน 90 วันก็ยังสามารถเติม เน็ตทรู ขั้นเทพ เพื่อรับเงินคืนได้ถึง 50% เพียงสมัครแพ็กเกจเน็ตช่องทางใดก็ได้ภายใน 90 วันที่เปิดเบอร์ก็จะได้รับเงินคืน 50% ของราคาแพ็กเกจเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที สูงสุด 100 บาทเช่นกัน โดยสิทธิ์ดังกล่าวจะจำกัดเพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น หรือถ้าหากหมายเลขที่เติมยังไม่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน เจ้าของเบอร์โทรก็รับเงินคืนย้อนหลังได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช โดยจะต้องสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขที่เติมแพ็กเกจดังกล่าว จากนั้นก็จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทนั่นเอง

เน็ตทรูรายสัปดาห์คืนเงิน 50%

นอกจากนั้น ยังมีโปรโมชั่น เน็ตทรู สุดเทพอีกหนึ่งโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอชที่รักกันมานานหวานชื่น ก็คือโปรคืนเงิน 50% สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจเน็ตทรูรายสัปดาห์ เน็ตทรูรายอาทิตย์ หรือเน็ตทรู 7 วันตามที่จะเรียกกัน แถมยังไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอชแบบเติมเงินเท่านั้น งวดนี้ใครใช้ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือนก็รับเงินคืนกันได้ ง่ายๆ เพียงซื้อผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือเว็บไซต์ topping.truemoveh.com เพียงเท่านี้ก็ได้เงินคืนถึงครึ่งหนึ่งของราคาแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 100.- บาท ต่อบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเดือน ซึ่งแฟนพันธุ์แท้ทรูมูฟ เอช ทุกคนย่อมรู้กันว่า โปรโมชั่นเน็ตทรูรายสัปดาห์จัดว่าเป็นไม้ตายสุดเด็ดของโปรโมชั่นทรูมูฟ เอช ซึ่งงวดนี้ก็มีแพ็กเกจสุดเผ็ด เด็ดสะระตี่มากมาย ทั้งสำหรับระบบเติมเงินกับแพ็กเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด 10 Mbps เพียง 250 บาท หรือจะแพ็กเน็ต 1Mbps ขวัญใจคอ RoV ก็มาแถมไอเทมฟรีกับเค้าในราคาเพียง นอกจากนั้น ยังมีเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 6 Mbps ที่เบิ้ลความเร็วให้มากขึ้นปกติ 4 Mbps ในราคาเพียง 150 บาท ที่สำคัญคือ สามารถซื้อได้ในราคาแค่ 50% เท่านั้น

เน็ตทรูรายเดือนคืนเงิน 50%

แต่ความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้ ชาวทรูมูฟ เอช แบบรายเดือนก็ร่วมแจมโปรฯ เด็ด เน็ตทรู สุดคุ้มครั้งนี้ได้เช่นกัน ที่สำคัญคือ ได้เงินคืน 50% เน้นๆ ไม่มีหมกเม็ด ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงสมัครแพ็กเกจเน็ตทรูรายสัปดาห์ เน็ตทรูรายอาทิตย์ หรือเน็ตทรู 7 วันผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ topping.truemoveh.com เช่นกัน เพียงเท่านี้ก็ได้แพ็กเน็ตเสริมไปเล่นเกมสุดมันส์แถมได้เงินคืน 50% อีกต่างหาก ซึ่งแพ็กสุดแซ่บของชาวรายเดือนก็มีให้เลือกมากมายไม่น้อยหน้าระบบเติมเงิน ไม่ว่าจะเป็นเน็ตเต็มสปีด 16 GB ที่เบิ้ลเน็ตให้ถึง 2 เท่าจากปกติ 8GB ในราคาเพียง 149 บาท หรือว่าจะเป็นเน็ตทรูไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว 6 Mbps ที่มาในราคาเพียง 150 บาทก็แซ่บได้ไม่มีสะดุด

Tags : เน็ตทรูเติมเงินไม่ลดสปีด , เช็คโปรโมชั่นทรูล่าสุด , เพิ่มความเร็วเน็ตทรู 29 บาท