รายการส่งเสริมการขาย
กินดื่มตู้นี้รับเงินคืน 100%

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าใหม่ที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 และทำรายการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตู้ BlueMart 20 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตึก อาคาร กูดวูดส์ขสมก. คลองเตย
ตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 27ตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 10
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตึก A4มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ยิม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โรงอาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตึก C4
โรงแรม เดอะ เดวิส กรุงเทพโฟร์พอยต์ บายเชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15
โรงแรมนิกโก้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โรงพยาบาลมิชชั่นโรงพยาบาลมะลิ
หอพักริมน้ำพี.เอส.ที. คอนโดวิลล์ อาคาร 1
เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์อาคารสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

รางวัลและเงื่อนไขการใช้รางวัล
รับเงินคืน 100% สูงสุดไม่เกิน 15 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที จำกัดสิทธิ์การรับเงินคืน 1 ครั้งต่อหนึ่งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:
1. ลูกค้าที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท (บัญชีที่ทำรายการ) 100% สูงสุดไม่เกิน 15 บาท เมื่อทำรายการจ่ายเงินโดยบัญชีทรูมันนี่ที่ดังกล่าวที่ตู้ BlueMart 20 สาขาที่มีสติกเกอร์ กินดื่มตู้นี้รับเงินคืน 100%
2. จำกัดสิทธิ์การรับเงินคืน 1 ครั้งต่อหนึ่งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
3. บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนทันทีหลังจากการจ่ายเงิน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทฯได้โอนให้คืนตามความเหมาะสม
4. สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
5. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

สแกนจ่าย