ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

1. เข้าเเอป “TrueMoney Wallet”

2. กดเมนู “ฉัน”

3. เลือก “ยืนยันตัวตน”

4. กรอกรายละเอียด
เเละข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

5. กดปุ่ม “ตกลง”
คุณได้ยืนยันตัวตนสําเร็จเเล้ว

กดยืนยันตัวตน

เนื่องจากตามกฎหมาย แอป TrueMoney Wallet ถือเป็นช่องทางในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนการใช้งาน เพื่อระบุตัวตนและเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย และเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจากการยืนยันตัวตัวของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล โดยไม่เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีที่มีการร้องขอตามกฎหมายเท่านั้น

เริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนทันทีที่ลูกค้าดาวน์โหลด และสมัครใช้งานแอป TrueMoney Wallet

ยืนยันตัวตนได้ท่ีแอป TrueMoney Wallet

ไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางในการยืนยันตัวตนได้ จะต้องใช้บัตรประชาชนไทยเท่านั้น

จำเป็นต้องทำการยืนยันตัวตนทั้ง 2 บัญชี ถึงแม้ว่าจะใช้บัตรประชาชนใบเดียวกันก็ตาม

ไม่จำเป็นต้องทำการยืนยันตัวใหม่หรือสมัครแอปใหม่ เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นหมายเลขเดิม เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปทรูมันนี่ วอลเล็ทใหม่ ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยเบอร์โทรศัพท์ และพาสเวิร์ดเดิมของลูกค้าได้ทันที

ลูกค้าจะต้องทำการยกเลิกบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท เบอร์โทรศัพท์เดิมกับทาง Call Center 1240 และทำการสมัครแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท และยืนยันตัวตนใหม่