เรียนลูกค้า ทรูมันนี่ ทุกท่าน

    ตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานบัญชีของท่าน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62

    ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่ทำการยืนยันตัวตน บัญชีจะถูกระงับและไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีกต่อไป

วิธีการยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน

1. เข้าเมนู <strong>ฉัน</strong>
2. เลือกยืนยันตัวตน
3. กดยืนยันข้อมูลส่วนตัว
4. ใส่เลขประจําตัวรหัสบัตรประชาชน เเละกดถัดไป
5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเเละกดถัดไป
6. เซ็นลายมือชื่อเเละกดถัดไป
7. กดตกลง

กดยืนยันตัวตน