รายการส่งเสริมการขาย
ดี๊ดี.. จ่ายง่ายได้คุ้มพิเศษ 10วันเท่านั้น !!! จ่ายบิล หรือเติมเงิน Easy Pass ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท รับVoucher 100 บาท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. ชำระบิลค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ปรากฎบนแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 50.- บาท ต่อบิล (ห้าสิบบาทถ้วน) ขึ้นไป (เครือทรู, สาธารณูปโภค, บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล, ลีสซิ่ง, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ) หรือเติมเงินอีซี่พาส ด้วยแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รางวัล
Gift Voucher Big C มูลค่า100 บาท จำนวนจำกัด 50 (ห้าสิบ) รางวัล รวมมูลค่า 5,000 (ห้าพัน) บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรเครดิต หรือเติม Easy Pass ครั้งแรก ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท รับ Gift Voucher Big C 100 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะ เวลารายการส่งเสริมการขายนี้
5. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล ผ่านเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ภายใน 16.00 น.
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล เรียกของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
7. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. การแจกรางวัลดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น กรณีที่มีการชำระเงิน หรือเติมเงิน และมีการยกเลิกการชำระหรือเติมเงินดังกล่าวในภายหลัง (Void / Refund) หรือ บริษัทพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก นำของรางวัลคืน ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
10. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

ขั้นตอนการจ่ายบิล
ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

(ต้วอย่างการจ่ายบิลทรูมูฟ เอช)

1. กดเลือก <strong>จ่ายบิลฟรีทุกรายการ</strong> หรือ กดเลือกบิลที่ต้องการชำระ เช่น ทรูมูฟ เอช หรือ กด <strong>สแกนบิล</strong>
2. กรอกเบอร์ ทรูมูฟ เอช และกด NEXT
3. กดเลือก ช่องทางการชำระเงิน คุณสามารถ <strong>เพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต</strong> หรือ <strong>เพิ่มบัญชีธนาคาร</strong> และทำตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร
4. เลือกช่องทางการชำระเงิน ได้ 3 ช่องทาง (เงินในทรูมันนี่ วอลเล็ท/บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต) กดเลือก <strong>บัญชีธนาคาร</strong>
5. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันการชำระเงิน
6. แสดงผลการจ่ายบิลสำเร็จและสามารถบันทึกเป็น <strong>รายการโปรด</strong> เพื่อสะดวกในการจ่ายบิลเดือนถัดไป