แนะนำบริการ

TrueMoney WeCard คือ บัตรประเภท Prepaid Mastercard ที่เชื่อมต่อเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท เข้ากับระบบของ Mastercard เป็นบัตรที่ใช้งานง่าย สะดวกสบายในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ แม้ไม่มีบัตรเครดิต คุณก็สามารถใช้ซื้อของออนไลน์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านร้านค้าที่รับบัตร Mastercard พร้อมสิทธิประโยชน์ที่มากมาย

สมัครใช้งานบัตร TrueMoney WeCard ได้ทันที ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามาถควบคุมการใช้จ่าย เพียงเติมเงินเท่าที่คุณต้องการใช้ จะเปิดหรือปิดการทำงานของบัตรก็ทำได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว มีระบบที่ปลอดภัยระดับเดียวกับบริการธนาคารออนไลน์ ให้คุณมั่นใจได้ทุกการใช้จ่าย

ใช้งานง่ายแค่ 3 ขั้นตอน

 1. เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard
 2. เติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 3. เลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ทันที
  เพียงใส่หมายเลขบัตร TrueMoney WeCard 16 หลัก
  เลขรหัส (CVC) 3 หลัก ด้านหลังบัตร
  วันหมดอายุ (Expiry Date) ที่ปรากฏอยู่บนบัตร

ข้อกำหนดการให้บริการ

 1. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมาย สามารถเปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard ได้ 1 บัตร
 2. สามารถใช้บัตร TrueMoney WeCard ชำระค่าสินค้าหรือบริการบนร้านค้า e-Commerce ที่รับบัตรเครดิต Mastercard
 3. สามารถซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร TrueMoney WeCard ได้ตามจำนวนวงเงิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท
 4. TrueMoney WeCard ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการบนร้านค้า e-Commerce ที่ใช้ช่องทางการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
 5. ในการซื้อสินค้าที่ตั้งราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น Apple App Store ระบบ Mastercard จะทำการแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาทก่อนจะหักเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และจะมีค่าธรรมเนียมและค่าความเสี่ยงในการแปลงสกุลงิน 3.5% ซึ่งจะรวมอยู่ในยอดเงินบาทที่หักจาก บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท แล้ว

ลักษณะการตัดเงินของร้านค้าบางร้าน

 1. การเชื่อมต่อบัตร TrueMoney WeCard กับบริการของทางร้านค้า จำเป็นต้องเชื่อมบัตรกับบัญชีร้านค้าก่อน เพื่อสามารถทำการตัดเงินซื้อสินค้าได้ในภายหลัง ได้แก่ Apple App Store และ Google Play Store ซึ่งทาง Apple และ Google จะทำการทดลองตัดเงินก่อน เพื่อตรวจสอบว่าบัตรนั้นสามารถใช้งานได้จริง และเมื่อเชื่อมต่อบัตรกับทางร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  สำหรับ Apple App Store ทาง Apple จะทำการทดลองตัดเงินประมาณ 35 บาท และจะคืนเงินกลับภายใน 4 วัน
  สำหรับ Google จะทดลองตัดเงินก่อน 40 บาท และจะคืนเงินกลับภายใน 1 ชั่วโมง
  ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรเตรียมเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลล็ท ให้เพียงพอ เพื่อให้การเชื่อมต่อบัตร TrueMoney WeCard กับบริการของทางร้านค้าสำเร็จ
 2. การชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าจาก Google Play Store ทาง Google จะทำการหักเงินทันทีที่กดสั่งซื้อ
 3. การชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าจาก Apple App Store ทาง Apple จะทำการหักเงิน
  เมื่อซื้อสินค้าในครั้งแรกที่มียอดตั้งแต่ 350 บาทขึ้นไป ($10) ทาง Apple จะทำการตัดเงินจากบัตรทันที
  เมื่อซื้อสินค้าในครั้งแรกและครั้งถัดๆไป Apple จะยังไม่ทำการตัดเงินทันที และคงค้างยอดเงินเอาไว้ก่อน โดยจะทำการหักเงินที่ค้างชำระจากบัตรทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไปครบ 3 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าในครั้งแรก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueMoney WeCard

1) ข้อตกลงทั่วไป

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ มีผลใช้บังคับระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้ให้บริการกับ ผู้ใช้บริการ TrueMoney ที่เปิดใช้บริการบัตร TrueMoney WeCard ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้ใช้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนและปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตร TrueMoney WeCard และบริการ TrueMoney ทุกประการ
 3. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard หรือยกเลิกการใช้งานบัตร TrueMoney WeCard ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า

2) คำนิยาม

 1. บริการ TrueMoney WeCard” หมายถึง บริการช่องทางชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการต่างๆ บนร้านค้า e-Commerce ที่รับชำระบัตร Mastercard
 2. หมายเลขบัตร (Card Number)” หมายถึง หมายเลข 16 หลัก ที่ปรากฏบนบัตร TrueMoney WeCard
 3. หมายเลข CVC” หมายถึง Card Verification Code เป็นหมายเลขลับจำนวน 3 ตัว สุดท้ายที่ปรากฏบนบัตร TrueMoney WeCard
 4. วันหมดอายุหมายถึง วันหมดอายุที่ปรากฏบนบัตร TrueMoney WeCard
 5. “TrueMoney Wallet” หมายถึง กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบริการ TrueMoney ที่เก็บรักษามูลค่าเงินของผู้ใช้บริการไว้ TrueMoney Wallet จึงเป็นเครื่องมือทางการเงินของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า หรือค่าบริการต่างๆ ผ่านบริการบัตร TrueMoney WeCard
 6. รหัสผ่าน OTP” หมายถึง รหัสผ่านแบบใช้ได้ครั้งเดียว (One Time Password) ปรากฏอยู่ในรูปอักษร อักขระ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่ระบบของผู้ให้บริการสร้างขึ้นและจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านบริการ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลบนบัตร TrueMoney WeCard เช่น หมายเลขบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVC และ ข้อมูลการใช้งาน เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลผ่าน TrueMoney Wallet Application ที่เมนู WeCard / True Card และทำการเลือกบัตร Virtual WeCard
 7. เลขหมายโทรศัพท์หมายถึง เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ที่นำมาใช้กับบริการบัตร TrueMoney WeCard

3) คำรับรองของผู้ให้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการรับรองว่าเป็นผู้ใช้บริการ TrueMoney Wallet และประสงค์จะเปิดใช้บัตร TrueMoney WeCard เพื่อใช้เป็นช่องทางในการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการต่างๆ บนร้านค้า e-commerce ที่รับบัตร Mastercard และยินยอมให้ผู้ให้บริการหักเงินในบัญชี TrueMoney Wallet เพื่อชำระหนี้ค่าสินค้า หรือค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการบริการบัตร TrueMoney WeCard
 2. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อความและ/หรือข้อมูลในการสมัครใช้บริการ และ/หรือเอกสารใดๆ ที่จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการถูกต้องตรงความจริงทุกประการ และผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบัตร TrueMoney WeCard และ/หรือ บริการ TrueMoney ตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป
 3. ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะเก็บรักษา หมายเลขบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVC และข้อมูลอื่นๆ บนบัตร TrueMoney WeCard รวมทั้งรหัสผ่าน OTP ไว้เป็นความลับและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ หากมีรายการหักเงินจากบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการผ่านบริการบัตร TrueMoney WeCard อันเกิดจากการนำรหัสผ่าน OTP และข้อมูลบนบัตร TrueMoney WeCard ของผู้ใช้บริการไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อื่นนำ รหัสผ่าน OTP และข้อมูลบนบัตร TrueMoney WeCard ของผู้ใช้บริการไปใช้ หรือผู้ที่แอบอ้างนำรหัสผ่าน OTP และข้อมูลบนบัตร TrueMoney WeCard ของผู้ใช้บริการไปใช้ ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด