วิธีซื้อสินค้าและใช้โค้ดส่วนลด

1. เข้า Application Wemall
2. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการ<br>และหยิบใส่ตะกร้า
3. ตรวจสอบตะกร้าสินค้า<br>และกดสั่งซื้อสินค้า
4. เลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
5. กรอกโค้ดส่วนลด <b>TMNWM50</b>
6. เข้าสู่ระบบ ทรูมันนี่ วอลเล็ท<br>เพื่อดำเนินการชำระต่อไป

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย :
WeMall discount code with TrueMoney Wallet

ระยะเวลา :
วันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีการร่วมรายการ :
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoneyWallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี
2. เลือกไอคอน หรือ Banner ของ WeMall บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เท่านั้น
3. กรอกโค้ดส่วนลด TMNWM50 ก่อนชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท (สำหรับ 500คนแรกเท่านั้น จำกัด 1 คน 1สิทธิ์ ตลอดระยะเวลา campaign

รายการส่งเสริมการขาย :
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการ “TMN E-Commerce by WeMall” (“รายการ”) ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการ วิธีการร่วมรายการรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. รายการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. รายการนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เท่านั้น เมื่อลูกค้าลงทะเบียนและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
3. เลือกไอคอน หรือ Banner ของ WeMall บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เท่านั้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการ, วิธีการร่วมรายการ, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ลูกค้ารับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายต่อลูกค้า
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

เติมเงินเข้า TrueMoney Wallet
ผ่านธนาคารทุกช่องทาง

ดูเพิ่มเติม

เติมเงินเข้า TrueMoney Wallet
ผ่านธนาคารทุกช่องทาง

ดูเพิ่มเติม