Facebook ได้พยายามตัดเงิน
ผ่านบัตร WeCard ของคุณไม่สำเร็จ มากกว่า 10 ครั้ง

เพื่อป้องกันการถูกระงับการใช้งานบัตร WeCard
แนะนำให้ดำเนินการยกเลิกการผูกบัตร WeCard กับ Facebook
ขั้นตอนการ ยกเลิก การผูกบัตร WeCard

1. ไปที่เว็ปไซต์ https://www.facebook.com/ads/manager
ล็อกอินเข้าระบบ Facebook และ
ดำเนินการหยุดโฆษณา Facebook Ads ที่ได้ตั้งไว้
จากนั้นคลิกที่ Billing

2. คลิกที่ Payment Settings

3. คลิก Remove บัตร Master Card (WeCard) ที่ได้ผูกไว้