Netflix ได้พยายามหักค่าบริการ
ผ่าน WeCard ของคุณไม่สำเร็จ แล้วจำนวนมากกว่า 10 ครั้ง

เพื่อป้องกันการถูกระงับการใช้งานบัตร WeCard
แนะนำให้ดำเนินการยกเลิกการผูกบัตร WeCard จากบริการ Netflix
ขั้นตอนการ ยกเลิก การผูกบัตร WeCard

1. ล็อกอินเข้าระบบสมาชิก Netflix
คลิกที่รูปโปรไฟล์ แล้วเลือก Account

2. หากต้องการยกเลิกการใช้บริการ ให้คลิก Cancel Membership
หรือหากต้องการเปลี่ยนบัตรที่ใช้ผูกกับบริการ Netflix ให้คลิก Update payment info

3. แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลบัตรใบอื่น และกด Save