TrueMoney Payouts

โซลูชั่นการโอนเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท
ให้ลูกค้าหรือพนักงาน บนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

TrueMoney Payouts

โซลูชั่นการโอนเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท
ให้ลูกค้าหรือพนักงาน บนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

TrueMoney Payouts คืออะไร

โซลูชั่นการโอนเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ของลูกค้า คู่ค้า หรือพนักงานของคุณ มีหลากหลายฟีเจอร์ที่ช่วยตอบทุกโจทย์ธุรกิจ สามารถทำได้ทั้งแบบ Batch และการเชื่อม API

Payout Solution

ที่ตอบโจทย์ธุรกิจไม่ว่าคุณจะต้องการ
1. โอนเงินค่าตอบแทนให้พนักงานของคุณ
(Salary/Incentive Payout)

หากคุณกำลังมองหาโซลูชั่นในการโอนเงินหรือค่าตอบแทนให้พนักงานของคุณจำนวนมาก TrueMoney Payouts สามารถช่วยบริษัทของคุณในการโอนเงินให้พนักงานได้ทันทีและช่วยลดขั้นตอนการโอนเงินสดให้พนักงานทีละคน

2. มอบรางวัลให้ลูกค้าของคุณเป็นเงินผ่านแอป
ทรูมันนี่ วอลเล็ท (Customer Reward Payout)

เปลี่ยนวิธีการดังเดิมในการให้รางวัลกับลูกค้าของคุณ เช่น การให้ gift voucher, บัตรเงินสด, ตั๋วหนัง มาเป็นการยิงเงินเข้ากระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ท ของลูกค้าเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและบริษัทของคุณ

3. ถอนเงินจากแพลตฟอร์มของคุณเป็นเงิน
ทรูมันนี่วอลเล็ท (Cash Out for Platform)

ไม่ว่าคุณจะต้องการให้ลูกค้าถอนเงิน หรือแลกเปลี่ยนพอยท์เป็นเงินจากแพลตฟอร์มของคุณ เรามีโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทุกประเภทของแพลตฟอร์ม

มีระบบแจ้งเตือน
ผู้รับเงินผ่าน SMS แบบ Real-time

โซลูชั่นการโอนเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ของลูกค้าหรือพนักงานในธุรกิจของคุณ มีระบบแจ้งเตือนผู้รับเงินผ่าน SMS แบบ Real-time โดยคุณสามารถกำหนดข้อความที่จะแสดงออกไปให้ลูกค้าได้เช่น คุณได้รับเงิน 100.- บาท จากบริษัท A

ยิงเงินแบบอัตโนมัติด้วย
Payout API ของเรา

ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับระบบของธุรกิจคุณไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP หรือระบบ CRM ที่ธุรกิจของคุณใช้งานอยู่ พร้อมทีมงานที่ช่วยให้คำปรึกษาในการเชื่อมต่อ

ลูกค้าของเรา

สนใจเข้าร่วม / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ลงทะเบียนความสนใจ