ขั้นตอนการเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต

ขั้นตอนการจ่ายบิล
ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

กดเมนู “สแกน” หรือเลือกเมนู
“ชำระบิลและค่าบริการ”

ระบุข้อมูล เช่น กรอกเบอร์โทรศัพท์
ทรูมูฟ เอช กด NEXT

กดเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต

กรอกข้อมูลบัตร
และทำตามขั้นตอนของธนาคาร

เลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัตร
เครดิต/เดบิต
กดยืนยันการชำระเงิน

แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ
และรับ SMS ยืนยันการทำรายการ

วิธีชำระเงิน ชําระหนี้ กยศ จ่ายค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟออนไลน์ผ่าน truemoney wallet
กดเมนู “สแกน” หรือเลือกเมนู “ชำระบิลและค่าบริการ”
ระบุข้อมูล เช่น กรอกเบอร์โทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช กด NEXT
กดเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกข้อมูลบัตร และทำตามขั้นตอนของธนาคาร
เลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต กดยืนยันการชำระเงิน
แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ และรับ SMS ยืนยันการทำรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
พิเศษ จ่ายบิลครั้งแรกและจ่ายด้วยบัตรเครดิต ผ่าน TrueMoney Wallet รับเงินคืนทันที 15% สูงสุด 100 บาท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ใดก็ได้ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้ ด้วยบัตรเครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ครั้งแรก ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

 • 2.1 ใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู
 • 2.2 ใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้านครหลวง
 • 2.3 ใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • 2.4 ใบแจ้งหนี้ของการประปานครหลวง
 • 2.5 ใบแจ้งหนี้ของการประปาส่วนภูมิภาค

รางวัล
รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จำนวนร้อยละ 15 (สิบห้า) ของยอดบิลที่ชำระดังกล่าว แต่ไม่เกิน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “พิเศษ จ่ายบิลครั้งแรกและจ่ายด้วยบัตรเครดิต ผ่าน TrueMoney Wallet รับเงินคืนทันที 15% สูงสุด 100 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจะมอบรางวัลเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที โดยบริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ ด้วยแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet มาก่อน
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
6. การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ด้วยบัตรเครดิต ไม่รวมถึงบัตร WeCard ด้วย
7. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
8. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

Tags : Easy Pass เติมเงิน , ค่าไฟฟ้า , โปรเน็ตทรูรายวัน , Master Card , เติมเงินออนไลน์

Express Payment คือบริการที่ทำให้สามารถใช้จ่ายผ่าน Wallet ได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้า Wallet ท่านสามารถ ผูกบัตรเครดิต บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร ของท่านเพื่อใช้จ่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกที่ ทุกเวลา และยังได้รับสิทธิพิเศษมากมายผ่าน Wallet ของเรา

 • ฟรี: ไม่มีค่าธรรมเนียม ทุกการใช้จ่าย
 • ไม่ต้องเติม หรือสำรองเงินเข้าไว้ใน Wallet: ลืมการเติมเงินหรือสำรองเงินไว้ใน Wallet ไปได้เลย เพราะ บริการ Express Payment ทำให้ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิค/เดบิต และบัญชีธนาคารของท่าน
 • ได้พอยท์: รับพอยท์มากกว่าจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และยังได้สิทธิพิเศษมากมายตามโปรโมชั่น
 • สะดวก: ใช้จ่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลา
 • ปลอดภัย:
  – ทรูมันนี่ ได้รับการรับรองความปลอดภัย PCIDSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ระดับสากล
  – ทุกการใช้จ่ายมีรายละเอียดการทำรายการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจัดเก็บและบันทึกได้
  – ทรูมันนี่รับผิดชอบ รับประกันคืนเงิน เต็มจำนวนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

ในเฟสแรก ทรูมันนี่เปิดให้บริการ ชำระค่าบริการต่างๆในเครือทรู และ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งบริการ Express Payment จะขยายบริการชำระเงินให้ครอบคลุมในเฟสต่อๆไป

ปลอดภัย ไว้ใจได้

 • ทรูมันนี่ ได้รับการรับรองความปลอดภัย PCIDSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ระดับสากล
 • ทุกการใช้จ่ายมีรายละเอียดการทำรายการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจัดเก็บและบันทึกได้
 • ทรูมันนี่รับผิดชอบ รับประกันคืนเงิน เต็มจำนวนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

ท่านสามารถผูกบัตรเครดิต บัตรเดบิต ได้โดย log-in เข้า Wallet เลือก ปุ่ม “ฉัน” จากนั้นเลือก “บัตรของฉัน” และดำเนินตามขั้นตอนใน แอพ Wallet หรือ ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการชำระบิล ใน แอพ Wallet ก่อน แล้วค่อยกดเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต ในช่องทางการชำระเงิน ในหน้ายืนยันการทำรายการ และดำเนินการตามขั้นตอนใน แอพ Wallet

ท่านสามารถดูวิธีผูกบัญชีธนาคารผ่าน แอพ Wallet โดย log-in เข้า Wallet เลือก ปุ่ม “เติมเงินเข้าบัญชี” ดูที่วิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร เลือกธนาคารที่ต้องการผูกบัญชี (KBank, SCB, BBL, KTB, BAY) และ กดผูกบัญชีธนาคาร
หรือเพียง คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีผูกบัญชีธนาคารผ่าน internet