อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ค่าธรรมเนียมของบริการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
หมวดการเติมเงิน    
1. เติมเงินผ่านธนาคาร (ต่อรายการ)  
1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ 0 บาท
กรณีที่มีการทำรายการเติมเงินมากกว่า 45 รายการต่อเดือน
บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ นับตั้งแต่รายการที่ 46 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน
เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. เติมเงินผ่านธนาคาร
2. เติมเงินผ่านร้านค้า (ยกเว้นร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น)
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน (ยกเว้นตู้เติมเงินทรูมันนี่ ที่ทรู ช้อป และ MRT)
โดยการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

*บริษัทจะสรุปยอดรวมค่าธรรมเนียมการเติมเงินเป็นรายเดือน (ถ้ามี)
โดยจะดำเนินการหักชำระเงินจากบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของผู้ใช้บริการ ในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดบริษัท หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทจะดำเนินการหักชำระเงินค่าธรรมเนียมในวันทำการถัดไป

หากเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการไม่เพียงพอต่อการหักชำระเงินค่าธรรมเนียมการเติมเงิน และบริษัทไม่สามารถหักชำระเงินของผู้ใช้บริการได้
บริษัท ขออภัยที่จะต้องสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับการใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.2 ธ.กรุงเทพ 0 บาท
1.3 ธ.กรุงไทย 0 บาท
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา 0 บาท
1.5 ธ.กสิกรไทย 0 บาท
1.6 ธ.ทหารไทย 0 บาท
1.7 ธ.ธนชาต 0 บาท
1.8 ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 0 บาท
1.9 ธ.ออมสิน 0 บาท
1.10 บริการพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร 0 บาท
2. เติมเงินผ่านร้านค้า (ต่อรายการ)
2.1 ร้านเซเว่น อีเลเว่น 0 บาท
2.2 ร้านแฟมิลี่มาร์ท 0 บาท
2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท 0 บาท
2.4 ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต 0 บาท
2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ 0 บาท
2.6 จุดรับชำระทรูมันนี 0 บาท
2.7 ทรู ช้อป 0 บาท
2.8 จุดรับเติมเงินทรูมันนี่อื่นๆ 0-100 บาท
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน (ต่อรายการ)
3.1 ตู้ทรูมันนี่ 0 บาท
3.2 ตู้บุญเติม 2-20 บาท
3.3 ตู้บีบี ท๊อปอัพ 0 บาท
3.4 ตู้อีซี่ ท๊อปอัพ 2 บาท
3.5 ตู้ทรูมินิ ท๊อปอัพ (ตู้เล็กในเครือทรู หน้า 7-11 ) 1-20 บาท
3.6 ตู้ True Vending Machine 0 บาท
3.7 ตู้เติมสบายพลัส 2-100 บาท
3.8 ตู้บลูเพย์ 0 บาท
3.9 ตู้เติมเงินอื่นๆ 0-100 บาท
4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ 25% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
หมวดการใช้บริการต่างๆ    
5. ชำระบิล (ต่อรายการ)  
5.1 บิลในเครือทรู 0 บาท  
5.2 บิลสาธารณูปโภค 0 บาท  
5.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล 0 บาท ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียม
5.4 บิลลีสซิ่ง 0 บาท จนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง
5.5 บิลประกันภัย 0 บาท  
5.6 อสังหาริมทรัพย์ 0 บาท  
6. เติมเงินมือถือ (ต่อรายการ)  
6.1 เติมค่าโทร TrueMove H 0 บาท  
6.2 เติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H 0 บาท  
7. ซื้อสินค้า (ต่อรายการ)  
7.1 ซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ 0 บาท  
7.2 ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 0 บาท  
7.3 ซื้อสินค้าออนไลน์บน App Store 0 บาท  
7.4 ซื้อสินค้าออนไลน์บน Play Store 0 บาท  
8. โอนเงิน (ต่อรายการ)  
8.1 โอนเงินไปยัง TrueMoney Wallet 0 บาท  
8.2 โอนเงินไปยังธนาคาร 20 บาท ช่วงโปรโมชันค่าธรรมเนียม 15 บาท เพื่อส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่กำหนด
9. ใช้งานบัตร WeCard / True Card (ต่อรายการ)  
9.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual WeCard 0 บาท  
9.2 ซื้อบัตร True Card
ประเภทจัดจำหน่าย (เช่น TrueWhite Card)
69 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
9.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี 0 บาท  
9.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทน บัตร True Card ทุกประเภท 69 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
9.5 ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ 3.5% ของยอด เก็บค่าธรรมเนียมตามจริง สำหรับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ (อัตราค่าธรรมเนียมเป็น 3.5% ของยอด มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป)
9.6 กรณีลูกค้าปฏิเสธค่าใช้จ่ายผ่านบัตร WeCard / True Card (Dispute) 0 บาท ขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน
1. แจ้งลูกค้ากรอกแบบฟอร์มปฏิเสธการชำระเงินสำหรับ WeCard / True Card ให้ครบถ้วน
2. ส่งเอกสารมาที่ Call Center ติดต่อ 1240,
3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจะส่งเรื่องตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งจะมีกระบวนการในการตรวจสอบประมาณ 14-30 วันหลังได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หมวดอื่นๆ    
10. การถอนเงิน (ต่อรายการ)  
10.1 การถอนเงินและปิดบัญชีผ่านทรูช้อป 50 บาท  
10.2 การถอนเงินไปยังธนาคารและปิดบัญชี ผ่าน TrueMoney Customer Care 50 บาท  
11. การยกเลิก/ระงับการให้บริการ (ต่อเดือน)  
11.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 20 บาท  
11.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน
(กรณียกเลิกบัญชีแล้วแต่มีเงินคงค้างอยู่)
20 บาท