อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

บริการ ค่าธรรมเนียม
(ต่อรายการ)
จำนวนเติมเงินขั้นต่ำ
(ต่อรายการ)
หมายเหตุ
หมวดการเติมเงิน
1. เติมเงินผ่านธนาคาร
1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ ฟรี 100 บาท การทำรายการเติมเงิน จำนวน 1-20 ครั้งต่อเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม
การทำรายการเติมเงินครั้งที่ 21 ขึ้นไป ของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ
เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. เติมเงินผ่านธนาคาร

2. เติมเงินผ่านร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส และร้านค้าอื่นๆ*

3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน (ยกเว้นตู้เติมเงินทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป และ MRT)

1.2 ธ.กรุงเทพ ฟรี 100 บาท
1.3 ธ.กรุงไทย ฟรี 100 บาท
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา ฟรี 100 บาท
1.5 ธ.กสิกรไทย ฟรี 100 บาท
1.6 ธ.ทีเอ็มบีธนชาต ฟรี 100 บาท
1.7 ธ.ออมสิน ฟรี 50 บาท
1.8 ธ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฟรี 100 บาท
1.9 บัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving ฟรี 1 บาท
1.10 บริการพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร ฟรี ไม่มีขั้นต่ำ
2. เติมเงินผ่านร้านค้า
2.1 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ฟรี 10 บาท
2.2 ร้านโลตัส ฟรี 10 บาท
2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท ฟรี 50 บาท
2.4 ทรูช็อป ฟรี 50 บาท
2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ ฟรี 20 บาท
2.6 ร้านท็อปส์ ฟรี 300 บาท
2.7 จุดรับเติมเงินทรูมันนี่อื่นๆ 0-100 บาท
(ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน
3.1 ตู้ทรูมันนี่ ฟรี 1 บาท
3.2 ตู้ True Vending Machine ฟรี 20 บาท
3.3 ตู้เติมทรู 1 บาท
2 บาท
3 บาท
5 บาท
10 บาท
15 บาท
10 บาท
20 บาท
50 บาท
90 บาท
180 บาท
300 บาท
3.4 ตู้บุญเติม 2-20 บาท 10 บาท
3.5 ตู้มีเดีย เซ็นเตอร์ 2-30 บาท 10 บาท
3.6 ตู้เติมสบายพลัส 2-100 บาท 20 บาท
3.7 ตู้เติมเงินอื่นๆ 0-100 บาท
(ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ 25% 50 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
5. เติมเงินด้วยบัตรเครดิต (Mastercard, VISA และ JCB) 30 บาท 1,000 บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
6. การเติมเงินด้วยการเบิกเงินสดเข้าทรูมันนี่
6.1 สินเชื่อไมโคร เครดิต (Micro Credit)
 • ไม่เกิน 3,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 30 บาท ต่อรายการ
 • 3,100 – 6,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 60 บาท ต่อรายการ
 • 6,100-10,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 90 บาท ต่อรายการ
 • 10,100-20,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 120 บาท ต่อรายการ
 • 20,100 – 30,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อรายการ
 • 30,000 บาทขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 300 บาท ต่อรายการ
100 บาท
6.2 สินเชื่อเพย์ เน็กซ์ (Pay Next) 300 บาท
6.3 สินเชื่อเพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า (Pay Next Extra) 300 บาท
บริการ ค่าธรรมเนียม
(ต่อรายการ)
หมายเหตุ
หมวดการใช้บริการต่างๆ
7. ชำระบิล    
7.1 บิลในเครือทรู ฟรี ยกเว้นการทำรายการชำระบิลในเครือทรูผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท (ต่อรายการ)
7.2 บิลสาธารณูปโภค ฟรี ยกเว้นการทำรายการชำระบิลสาธารณณูปโภคผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 5-10 บาท (ต่อรายการ)
7.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล ฟรี ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง
7.4 บิลลีสซิ่ง ฟรี
7.5 บิลประกันภัย ฟรี
7.6 บิลอสังหาริมทรัพย์ ฟรี
7.7 บิลร้านค้า/ผู้ให้บริการในต่างประเทศ    
7.7.1 ร้านค้า/ผู้ให้บริการในประเทศเมียนมาร์ 100 MMK
(ต่อรายการ)
ค่าบริการที่เรียกเก็บกับผู้ชำระเงินและ/หรือร้านค้าผู้ให้บริการ กำหนดและเรียก
เก็บโดยทรูมันนี่เมียนมาร์ และขึ้นอยู่กับช้อตกลงการใช้บริการะหว่างทรูมันนี่เมียนมาร์กับร้านค้า/ผู้ให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของทรูมันนี่เมียนมา
8. เติมเงินมือถือ    
8.1 เติมค่าโทร TrueMove H ฟรี ยกเว้นการทำรายการเติมค่าโทร TrueMove H ผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 2 บาท (ต่อรายการ)
8.2 เติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H ฟรี ยกเว้นการทำรายการเติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H ผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 2 บาท (ต่อรายการ)
8.3 เติมค่าโทร/อินเตอร์เน็ตผู้ให้บริการในต่างประเทศ    
8.3.1 ผู้ให้บริการในประเทศเมียนมาร์ ฟรี  
9. ซื้อสินค้า    
9.1 ซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ ฟรี  
9.2 ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ฟรี  
9.3 ซื้อสินค้าออนไลน์บน App Store ฟรี  
9.4 ซื้อสินค้าออนไลน์บน Play Store ฟรี  
10. โอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ (ผู้โอนเงิน)    
10.1 โอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่ ฟรี  
10.2 โอนเงินไป My Saving (KKP) ฟรี  
10.3 โอนเงินไปบัญชีธนาคาร 20 บาท ช่วงโปรโมชันค่าธรรมเนียม 15 บาท เพื่อส่งเสริมการขาย ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราปกติที่ 20 บาท ต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
10.4 โอนเงินไปบัญชีธนาคารบุคคลธรรมดา ผ่านการสแกน QR ฟรี* เมื่อทำรายการโอนเงินผ่านการสแกน QR จำนวน 1-30 ครั้ง ต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และครั้งที่ 31 ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อรายการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
11. โอนเงิน (ผู้รับเงินโอน)    
11.1 รับเงินโอน จากทรูมันนี่ ฟรี

เมื่อมีรายการรับเงินโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่ รวมถึงการรับเงินจากซองของขวัญ จำนวน 1-100 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการรับเงินโอนครั้งที่ 101 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 2.9% ของจำนวนรับเงินโอน (ไม่เกิน 10 บาท ต่อรายการ) ทั้งนี้ขึ้นเดือนใหม่จะนับจำนวนรายการเป็นของเดือนใหม่

หมายเหตุ : สำหรับบริการร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์, รายการส่งเสริมการขายการโอนเงิน และโปรโมชันรับเงินคืนต่างๆ จะไม่นำมาคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน

12. ใช้งานบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard    
12.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual TrueMoney Mastercard ฟรี  
12.2 ซื้อบัตร True Mastercard ประเภทจัดจำหน่าย (เช่น บัตร True White Card) 69 บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
12.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี ฟรี  
12.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทนบัตร True Mastercard ทุกประเภท 69 บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
12.5 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 3.5% ของยอดใช้จ่าย เก็บค่าธรรมเนียมตามจริง สำหรับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ (อัตราค่าธรรมเนียม 3.5% ของยอดใช้จ่าย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
12.6 กรณีลูกค้าปฏิเสธค่าใช้จ่ายผ่านบัตร TrueMoney Mastercard / True
Mastercard (Dispute)
ฟรี ขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน
1. แจ้งลูกค้ากรอกแบบฟอร์มปฏิเสธการชำระเงินสำหรับ TrueMoney Mastercard / True Mastercard ให้ครบถ้วน
2. ส่งเอกสารมาที่ TrueMoney Customer Care 1240
3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจะส่งเรื่องตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งจะมีกระบวนการในการตรวจสอบประมาณ 14-30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หมวดอื่นๆ
13. การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่    
13.1 การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ ไปบัญชีธนาคาร 50 บาท ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทาง TrueMoney Customer Care หรือ ทรูช็อป เท่านั้น
14. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี/
ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน
   
14.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
(กรณีบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน)
20 บาท
(ต่อเดือน)
 
14.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน
(กรณียกเลิกบัญชี และมีเงินคงค้าง)
20 บาท
(ต่อเดือน)
 
15. ค่าธรรมเนียมเรียกขอรายการเดินบัญชี    
15.1 ค่าธรรมเนียมบริการรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)
 • ย้อนหลัง 3 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ย้อนหลังตั้งแต่ 3 – 12 เดือน ค่าธรรมเนียม 100 บาท / บัญชี / ครั้ง
 • ย้อนหลังตั้งแต่ 12 – 24 เดือน ค่าธรรมเนียม 200 บาท / บัญชี / ครั้ง
 • ย้อนหลังมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 500 บาท / บัญชี / ครั้ง

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ลูกค้าสามารถติดต่อขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ผ่านทาง TrueMoney Customer Care 1240

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ค่าธรรมเนียมของบริการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
หมวดการเติมเงิน
1. เติมเงินผ่านธนาคาร (ต่อรายการ)
1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ 0 บาท เมื่อทำรายการเติมเงิน จำนวน 1-20 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการเติมเงินครั้งที่ 21 เป็นต้นไป ของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. เติมเงินผ่านธนาคาร
2. เติมเงินผ่านร้านค้า (ยกเว้นร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น)
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน (ยกเว้นตู้เติมเงินทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป และ MRT)

1.2 ธ.กรุงเทพ 0 บาท
1.3 ธ.กรุงไทย 0 บาท
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา 0 บาท
1.5 ธ.กสิกรไทย 0 บาท
1.6 ธ.ทีเอ็มบีธนชาต 0 บาท
1.7 ธ.ออมสิน 0 บาท
1.8 ธ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 บาท
1.9 บริการพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร 0 บาท
2. เติมเงินผ่านร้านค้า (ต่อรายการ)
2.1 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 0 บาท
2.2 ร้านแฟมิลี่มาร์ท 0 บาท
2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท 0 บาท
2.4 ร้านโลตัส 0 บาท
2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ 0 บาท
2.6 จุดรับชำระทรูมันนี่ 0 บาท
2.7 ทรูช็อป 0 บาท
2.8 จุดรับเติมเงินทรูมันนี่อื่นๆ 0-100 บาท
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน (ต่อรายการ)
3.1 ตู้ทรูมันนี่ 0 บาท
3.2 ตู้บุญเติม 2-20 บาท
3.3 ตู้ทรูมินิ ท๊อปอัพ (ตู้เล็กในเครือทรู หน้า 7-Eleven) 1-20 บาท
3.4 ตู้ True Vending Machine 0 บาท
3.5 ตู้เติมสบายพลัส 2-100 บาท
3.6 ตู้มีเดีย เซ็นเตอร์ 2-30 บาท
3.7 ตู้เติมเงินอื่นๆ 0-100 บาท
4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ 25% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
5. เติมเงินด้วยบัตรเครดิต (Mastercard, VISA และ JCB) 30 บาท ต่อรายการ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
หมวดการใช้บริการต่างๆ
6. ชำระบิล (ต่อรายการ)
6.1 บิลในเครือทรู 0 บาท ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง
6.2 บิลสาธารณูปโภค 0 บาท
6.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล 0 บาท
6.4 บิลลีสซิ่ง 0 บาท
6.5 บิลประกันภัย 0 บาท
6.6 บิลอสังหาริมทรัพย์ 0 บาท
7. เติมเงินมือถือ (ต่อรายการ)
7.1 เติมค่าโทร TrueMove H 0 บาท
7.2 เติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H 0 บาท
8. ซื้อสินค้า (ต่อรายการ)
8.1 ซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ 0 บาท
8.2 ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 0 บาท
8.3 ซื้อสินค้าออนไลน์บน App Store 0 บาท
8.4 ซื้อสินค้าออนไลน์บน Play Store 0 บาท
9. โอนเงิน (ผู้โอนเงิน) (ต่อรายการ)
9.1 โอนเงินไปยังบัญชีทรูมันนี่ 0 บาท
9.2 โอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร 20 บาท ช่วงโปรโมชันค่าธรรมเนียม 15 บาท เพื่อส่งเสริมการขาย ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมในอัตราปกติที่ 20 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
10. โอนเงิน (ผู้รับเงินโอน) (ต่อรายการ)
10.1 รับเงินโอน จากทรูมันนี่ 0 บาท เมื่อมีรายการรับเงินโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่ รวมถึงการรับเงินจากซองของขวัญ จำนวน 1-100 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการรับเงินโอนครั้งที่ 101 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 2.3% ของจำนวนรับเงินโอน (ไม่เกิน 10 บาท ต่อรายการ) ทั้งนี้ขึ้นเดือนใหม่จะนับจำนวนรายการเป็นของเดือนใหม่

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : สำหรับบริการร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์, รายการส่งเสริมการขายการโอนเงิน และโปรโมชันรับเงินคืนต่างๆ จะไม่นำมาคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน

11. ใช้งานบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard (ต่อรายการ)
11.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual TrueMoney Mastercard 0 บาท
11.2 ซื้อบัตร True Mastercard ประเภทจัดจำหน่าย (TrueWhite Mastercard) 69 บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
11.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี 0 บาท
11.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทนบัตร True Mastercard ทุกประเภท 69 บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
11.5 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 3.5% ของยอดใช้จ่าย สำหรับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ
11.6 กรณีลูกค้าปฏิเสธค่าใช้จ่ายผ่านบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard (Dispute) 0 บาท ขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน
1. แจ้งลูกค้ากรอกแบบฟอร์มปฏิเสธการชำระเงินสำหรับ TrueMoney Mastercard / True Mastercard ให้ครบถ้วน
2. ส่งเอกสารมาที่ TrueMoney Customer Care 1240
3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจะส่งเรื่องตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งจะมีกระบวนการในการตรวจสอบประมาณ 14-30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หมวดอื่นๆ
12. การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ (ต่อรายการ)
12.1 การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ ไปบัญชีธนาคาร 50 บาท ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทาง TrueMoney Customer Care หรือ ทรูช็อป เท่านั้น
13. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี/ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน (ต่อเดือน)
13.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
(กรณีบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน)
20 บาท
13.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน
(กรณียกเลิกบัญชี และมีเงินคงค้าง)
20 บาท
14. ค่าธรรมเนียมเรียกขอรายการเดินบัญชี (ต่อรายการ)
14.1 ค่าธรรมเนียมบริการรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)
 • ย้อนหลัง 3 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ย้อนหลังตั้งแต่ 3 – 12 เดือน ค่าธรรมเนียม 100 บาท / บัญชี / ครั้ง
 • ย้อนหลังตั้งแต่ 12 – 24 เดือน ค่าธรรมเนียม 200 บาท / บัญชี / ครั้ง
 • ย้อนหลังมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 500 บาท / บัญชี / ครั้ง
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ลูกค้าสามารถติดต่อขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ผ่านทาง TrueMoney Customer Care 1240

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ค่าธรรมเนียมของบริการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
หมวดการเติมเงิน
1. เติมเงินผ่านธนาคาร (ต่อรายการ)
1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ 0 บาท เมื่อทำรายการเติมเงิน จำนวน 1-30 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการเติมเงินครั้งที่ 31 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการเมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. เติมเงินผ่านธนาคาร
2. เติมเงินผ่านร้านค้า (ยกเว้นร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น)
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน (ยกเว้นตู้เติมเงินทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป และ MRT)

1.2 ธ.กรุงเทพ 0 บาท
1.3 ธ.กรุงไทย 0 บาท
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา 0 บาท
1.5 ธ.กสิกรไทย 0 บาท
1.6 ธ.ทีเอ็มบีธนชาต 0 บาท
1.7 ธ.ออมสิน 0 บาท
1.8 ธ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 บาท
1.9 บริการพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร 0 บาท
2. เติมเงินผ่านร้านค้า (ต่อรายการ)
2.1 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 0 บาท
2.2 ร้านแฟมิลี่มาร์ท 0 บาท
2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท 0 บาท
2.4 ร้านโลตัส 0 บาท
2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ 0 บาท
2.6 จุดรับชำระทรูมันนี่ 0 บาท
2.7 ทรูช็อป 0 บาท
2.8 จุดรับเติมเงินทรูมันนี่อื่นๆ 0-100 บาท
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน (ต่อรายการ)
3.1 ตู้ทรูมันนี่ 0 บาท
3.2 ตู้บุญเติม 2-20 บาท
3.3 ตู้ทรูมินิ ท๊อปอัพ (ตู้เล็กในเครือทรู หน้า 7-Eleven) 1-20 บาท
3.4 ตู้ True Vending Machine 0 บาท
3.5 ตู้เติมสบายพลัส 2-100 บาท
3.6 ตู้มีเดีย เซ็นเตอร์ 2-30 บาท
3.7 ตู้เติมเงินอื่นๆ 0-100 บาท
4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ 25% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
5. เติมเงินด้วยบัตรเครดิต (Mastercard, VISA และ JCB) 30 บาท ต่อรายการ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
หมวดการใช้บริการต่างๆ
6. ชำระบิล (ต่อรายการ)
6.1 บิลในเครือทรู 0 บาท ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง
6.2 บิลสาธารณูปโภค 0 บาท
6.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล 0 บาท
6.4 บิลลีสซิ่ง 0 บาท
6.5 บิลประกันภัย 0 บาท
6.6 บิลอสังหาริมทรัพย์ 0 บาท
7. เติมเงินมือถือ (ต่อรายการ)
7.1 เติมค่าโทร TrueMove H 0 บาท
7.2 เติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H 0 บาท
8. ซื้อสินค้า (ต่อรายการ)
8.1 ซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ 0 บาท
8.2 ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 0 บาท
8.3 ซื้อสินค้าออนไลน์บน App Store 0 บาท
8.4 ซื้อสินค้าออนไลน์บน Play Store 0 บาท
9. โอนเงิน (ผู้โอนเงิน) (ต่อรายการ)
9.1 โอนเงินไปยังบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 0 บาท
9.2 โอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร 20 บาท ช่วงโปรโมชันค่าธรรมเนียม 15 บาท เพื่อส่งเสริมการขาย ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมในอัตราปกติที่ 20 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
10. โอนเงิน (ผู้รับเงินโอน) (ต่อรายการ)
10.1 รับเงินโอน จากทรูมันนี่ วอลเล็ท 0 บาท เมื่อมีรายการรับเงินโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 1-100 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการรับเงินโอนครั้งที่ 101 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 1.9% ของจำนวนรับเงินโอน (สูงสุด 10 บาท ต่อรายการ)

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : สำหรับบริการร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์, รายการส่งเสริมการขายการโอนเงิน และโปรโมชันรับเงินคืนต่างๆ จะไม่นำมาคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน

สำหรับการรับเงินจากซองของขวัญ จะเริ่มถูกนับรวมในการคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

11. ใช้งานบัตร TrueMoney / True Mastercard (ต่อรายการ)
11.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual Mastercard 0 บาท
11.2 ซื้อบัตร True Card ประเภทจัดจำหน่าย (TrueWhite Mastercard) 69 บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
11.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี 0 บาท
11.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทน บัตร True Mastercard ทุกประเภท 69 บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
11.5 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 3.5% ของยอดใช้จ่าย สำหรับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ
11.6 กรณีลูกค้าปฏิเสธค่าใช้จ่ายผ่านบัตร TrueMoney / True Mastercard (Dispute) 0 บาท ขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน 1. แจ้งลูกค้ากรอกแบบฟอร์มปฏิเสธการชำระเงินสำหรับ TrueMoney / True Mastercard ให้ครบถ้วน 2. ส่งเอกสารมาที่ TrueMoney Customer Care 1240 3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจะส่งเรื่องตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งจะมีกระบวนการในการตรวจสอบประมาณ 14-30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หมวดอื่นๆ
12. การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท (ต่อรายการ)
12.1 การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ไปบัญชีธนาคาร 50 บาท ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทาง TrueMoney Customer Care หรือ ทรูช็อป เท่านั้น
13. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี/ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน (ต่อเดือน)
13.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
(กรณีบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน)
20 บาท
13.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน
(กรณียกเลิกบัญชี และมีเงินคงค้าง)
20 บาท